YOUTUBE LIST

italya seyahat / tatil müzik esnaf youtube

Kaç Kişi Ziyaret Etti?

Popüler Yayınlar

internet denizi

2 Mart 2012 Cuma

Lüksmetre Luxmeter, Foot Candle Meter

Lüksmetre 
Luxmeter, Foot Candle Meter 

Işık kaynağından yayılan ışığın şiddetini hesaplamaya yarayan ölçü 
aletidir. Görüntünün oluşması için ışık gereklidir ancak bu ışık göz ile 
rahatlıkla görülebilse de, görüntü kaydederken kullanılan tekniklere 
yeterli olmayabilir. Elektronik kameraların 4 - 5.6 - 8 diyafram arasında 
en ideal görüntüyü oluşturdukları düşünülürse, bu diyaframda 
çalışabilmeleri için gereken en az ışık şiddeti 2000 - 2500 Lüks 
civarındadır. Çalışacağımız alandaki ışığın şiddetini ölçerek diyafram 
bağlarız. Aynı zamanda ışık yaparken kullanılan farklı ışık kaynaklarından 
yayılan ışığın şiddetleri arasında balans yapılması da Lüksmetre ile daha 
kolaydır. 
Fotometrik ölçmeler 
Fotometrik ölçmeler, laboratuvar ortamında yapılan ve ışık ile ilgili olan her türlü ölçmeyi kapsar. Bu ölçmeleri, temel olarak aydınlık düzeyi ölçmeleri ve ışıklılık ölçmeleri olarak iki bölüme ayırmak olanaklıdır. 
Aydınlık düzeyi ölçmeleri, belli bir yüzey alanı üzerine düşen ışık akısı büyüklüğü ile ilgili ölçmelerdir. Değişik aydınlık düzeyi ölçme teknikleri vardır. En yaygın olarak bilinen, yatay bir düzlem üzerindeki aydınlık düzeyinin ölçülmesidir. Düzlem üzerinde de, noktada aydınlık düzeyi, ortalama aydınlık düzeyi gibi iki genel büyüklükten söz edilebilir. Her ne kadar alışkanlık yatay yüzeyler üzerinde aydınlık düzeylerinin belirlenmesi ise de, duvar ve tavan gibi yüzeylerde oluşan aydınlık düzeyleri de kimi aydınlatma düzeni tasarımlarında önemli olabilir. 
Düzlem üzerinde yapılan aydınlık düzeyi ölçmeleri kadar yaygın olmamakla birlikte, örneğin sahnedeki insanların aydınlatılması gibi düşey silindirsel konularda, yarı silindirsel aydınlık düzeyi ölçmesi ve gün ışığı ile ilgili tasarımlarda olduğu gibi yarı küresel aydınlık düzeyi ölçmesi yapmak ta gerekebilir. Bu tür ölçmeler için aydınlık ölçerlerin özel aksesuarları vardır. 
Gonyofotometrik ölçmeler, aydınlık düzeyi ölçmelerinin özel bir türüdür. Gonyofotometrik ölçmeler, genelde, bir ışıklığın (aydınlatma armatürünün) ışık yeğinliği uzaysal dağılımını, yani ışıklığın hangi yöne ne kadar ışık akısı gönderdiğini saptamaya yarayan ölçmelerdir. Çoğunlukla “cd/klm” birimi kullanılır. Değişik tür gonyofotometrelerden en çok kullanılanı, ışıklığın iki eksen etrafında döndürülmesi esasına dayanır. Daha detaylı ve özel ölçmeler için aynalı gonyofotometreler kullanılır. Gonyofotometrik ölçmeler sonucunda elde edilen veriler, söz konusu ışıklığın kullanıldığı yerlerde aydınlık düzeyi hesaplarının dakik bir biçimde yapılmasını sağlar. Gene bu ölçmeler sonucunda elde edilebilen EULUMDAT formatındaki dosyalar da, aydınlık düzeyi hesapları yapmak üzere tasarlanmış programlarda kullanılabilir. 
Şunu da belirtmeden geçmemek gerekir: Bir yansıtıcının ışık demetinin tepe açısı (1/2 Imax açısı), 1/10 Imax açısı ve gerek görülürse başka açılar, Imax, geriverim ve benzeri kimi özellikleri de gonyofotometrik ölçmeler sonunda elde edilir. 
Işıklılık ölçmeleri, bir nesneden bir doğrultuya, örneğin gözümüze gelen ışık akısı büyüklüğünün saptanması için yapılır. Algılanabilen tek fotometrik büyüklük ışıklılık (lüminans) olduğundan, bu ölçmeler sanıldığından daha önemlidir. Işıklılığı ölçülecek nesne, birincil ışık kaynağı, yani bir başka tür enerjiyi ışığa dönüştüren bir ışık üreticisi olabileceği gibi, ikincil ışık kaynağı, yani üzerine düşen ışığı yansıtarak, ya da geçirerek çevresine ışık yollayan bir nesne de olabilir. İkincil ışık kaynaklarının ışıklılığını, söz konusu nesnenin üzerinde oluşan aydınlık düzeyi ile, o yüzeyin yansıtma çarpanının ya da o nesnenin geçirme çarpanının çarpımı belirler. Işıklılık ölçmeleri nesnelerin yansıtma ve geçirme çarpanlarının belirlenmesinde de kullanılmaktadır. 
Işıklılığın doğrudan ölçülmesi için özel ışıklılıkölçerler geliştirilmiştir. Bu aletler, belli bir alandan gelen ışığı ölçerler. Nesnenin o doğrultuya yolladığı ışık akısı, nesnenin o doğrultudan görünen yüzeyi ile ışıklılığının çarpımına eşittir. 
Işıklılık ölçmeleri ile elde edilen sonuçlar, titiz iç ve dış aydınlatma tasarımlarında, kara trafiği ile ilgili konuların çözümünde ve genelde görme alanı içindeki ışıklılıkların dengelenmesi ve belli sınırlar içinde tutulması gereken tüm konularda kullanılır. Kimi standartlar ve yönetmeliklerde, elde edilmesi istenen büyüklükler ışıkılılık cinsindendir. 
Sonuç olarak, fotometrik ölçmeler, gitgide teknik verilerin ve bu verileri kullanan programların yaygınlaştığı günümüzde, hızla önem kazanmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar