YOUTUBE LIST

italya seyahat / tatil müzik esnaf youtube

Kaç Kişi Ziyaret Etti?

Popüler Yayınlar

internet denizi

2 Mart 2012 Cuma

BOR ELEMENTİ


BOR ELEMENTİ

Bor, periyodik tabloda B simgesi ile gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81 olan metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Bor tabiatta hiçbir zaman serbest halde bulunmaz.Doğada yaklaşık 230 çeşit bor minerali olduğu bilinmektedir.Çeşitli metal veya ametal elementlerle yaptığı bileşiklerin gösterdiği farklı özellikler, endüstride birçok bor bileşiğinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranır, ancak, farklı olarak saf bor, karbon gibi elektrik iletkenidir. Kristalize bor görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve neredeyse elmas kadar serttir.Borun saf elementi ilk kez 1808 yılında Fransız kimyager J.L. ***-Lussac ve Baron L.J. Thenard ile İngiliz kimyager H. Davy tarafından elde edilmiştir.Atomik Yapısı :+ Atomik Çapı: 1.17Å

+ Atomik Hacmi: 4.6cm3/mol

+ Kristal yapısı: Rhombohedral

+ Elektron Konfigürasyonu: 1s2 2s2p1

+ İyonik Çapı: 0.23Å

+ Elektron Sayısı (yüksüz): 5

+ Nötron Sayısı: 6

+ Proton sayısı: 5

+ Valans Elektronları: 2s 2p 1Kimyasal Özellikler :+ Elektrokimyasal Eşdeğer: 0.1344g/amp-hr

+ Elektronegativite (Pauling): 2.04

+ Füzyon Isısı: 50.2kJ/mol

+İyonizasyon potansiyeli :

- Birinci: 8.298
- İkinci: 25.154
- Üçüncü: 37.93

+ Valans elektron potansiyeli (-eV): 190Fiziksel özellikler+ Atomik Kütlesi: 10.811

+ Kaynama Noktası: 4275K 4002°C 7236°F

+ Termal Genleşme Katsayısı: 0.0000083cm/cm/°C (0°C)

+ Kondüktivite:

- Elektriksel: 1.0E -12 106/cm
- Termal: 0.274 W/cmK

+ Yoğunluk: 2.34g/cc @ 300K

+ Görünüş: Sarı-Kahverengi ametal kristal.

+ Elastik Modülü:

- Bulk: 320/GPa

+ Atomizasyon Entalpisi: 573.2 kJ/mole @ 25°C

+ Füzyon Entalpisi: 22.18 kJ/mole

+ Buharlaşma Entalpisi: 480 kJ/mole

+ Sertlik:

- Mohs: 9.3
- Vickers: 49000 MN m-2

+ Buharlaşma Isısı: 489.7kJ/mol

+ Ergime Noktası: 2573K 2300°C 4172°F

+ Molar Hacmı: 4.68 cm3/mole

+ Fiziksel Durumu: (20°C & 1atm): Katı

+ Spesifik Isısı: 1.02J/gK

+ Buhar Basıncı: 0.348Pa@2300°CTİCARİ ÖNEME SAHİP BAŞLICA BOR MİNERALLERİKernit
Na2B407.4H2O
Tinkalkonit
Na2B407.5H2O
Tinkal
Na2B407.10H2O
Probertit
NaCaB509.5H2O
Üleksit
NaCaB509.8H2O
Kolemanit
Ca2B6O11.5H2O
Meyerhofferit
Ca2B6O11.7H2O
İnyoit
Ca2B6O11. 13H2O
Pandermit
Ca4B10O19.7H2O
İnderit
Mg2B6O11.15H2O
Hidroborasit
CaMgB6O11.6H2O
Borasit
Mg3B7O13Cl
Aşarit
Mg2B2O5.H2O
Datolit
Ca2B2Si2O9.H2O
Sassolit (doğal borik asit)
B(OH)3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar