Kaç Kişi Ziyaret Etti?

Popüler Yayınlar

internet denizi

17 Kasım 2009 Salı

ÖNERİLEN KİTAPLAR

ÖNERİLEN KİTAPLAR

DEHAYI ORGANİZE ETMEK

Kitabın adı: Organising Genius: The Secrets of Creative Collaboration (Dehayı Organize Etmek)
Yazanlar: Patricia Ward Biederman, Warren Bennis
Yayınevi: Perseus Boks Group

"İhtiyaç duyduğunuz yaratıcılık değil, yaratıcı işbirliği!"

1990'lardan sonra Türkiye'de, insan kaynakları gazetelerinin ve bu konuda dergilerin çıkmasıyla birlikte insan kaynakları ve yaratıcılık gibi konuları keşfettik. Aslına bakarsanız, uygarlığın gelişiminin tamamında insanlar ve onların yaratıcılıkları vardır. Yaratıcılık, özünde bir problem çözme ya da bir hedefe ulaşma amacı karşısında, birbiriyle ilgisiz parça ve kavramları yeni bir modelde bir araya getirerek bir model kurmaktır. Bu açıdan bakıldığında gördüğümüz her makine bir yaratıcılık ürünüdür. Yaratıcılık, çoğu zaman pek çok kişiye, kısa sürede ortaya çıkan bireysel bir düşünce ve eylem sonucu gibi görünür ki, bu büyük bir yanılsamadır. Hangi makineyi inceleseniz, bu sistemin yaratılmasının yüzyıllar aldığını ve yüzlerce insanın en üst düzeydeki uzman bilgisiyle ilişkilendirilmesi sonucunda ortaya çıktığını görürsünüz. Bu açıdan bakıldığında, içinde bulunduğunuz pazarlarda rekabet edebilmek için yaratıcılığa ihtiyacımız var, ama bir kişinin bilgisi ve ömrüyle sınırlı bireysel yaratıcılık yeterli değildir. Bireysel, sıra dışı yaratıcılığa ihtiyaç duyduğumuzda, daha fazla yaratıcı işbirliğine ihtiyacımız var. Daha önceki yüzyıllarda uzmanlar, farklı zaman dilimlerinde ve farklı coğrafyalarda yaşamalarından ötürü, insanlığın ihtiyaç duyduğu bir yeniliğin ortaya çıkması yüzyıllar alıyordu. Ancak bugün, rekabet etmek için bir tür hızlandırılmış bir yaratıcılığa ihtiyacımız var. İş dünyasının bırakın yüzyılı, bir yıl bile beklemeye tahammülü yok. Dünyaca ünlü liderlik uzmanı Warren Bennis ve Los Angeles Times'ın ödüllü editörlerinden Patricia Ward Biederman'ın kaleme aldığı "Dehayı Organize Etmek" isimli kitap, sıra dışı yaratıcılık kitaplarından ayrılıyor. Creative Collaboration-Sıra Dışı Yaratıcı İşbirliği bu alanın sırlarını deşifre eden ilk kapsamlı yazılı eserr. Bennis ve Biederman kitabı hazırlamak için Walt Disney'i, Apple'ı, Black Mountain Koleji'ni, Bill Clinton'ı Başkanlığa götüren kampanyayı, Xerox'un Palo Alto Reseaarch Center'ını, Lock Heed şirketinin çok gizli Skunk-Works projesini ve Manhattan Projesi'ni incelemişler. Bu projelerin her biri, kitabın bölümlerini oluşturuyor.

İŞ AKIŞLARINDAN SÜREÇLERE


Kitabın adı: The Process Edge Creating Value Where it Counts (İş Akışlarından Süreçlere)
Yazan: Peter G. W. Keen
Yayınevi: Harvard Business School Press


"Bir sürecin değerli olup olmadığına, o sürecin içinde yer alanlar değil, sürecin müşterisi karar verir."

Yeniden süreçlendirme, iş süreçlerinin radikal ve çarpıcı bir şekilde yeniden tasarlanmasını içeriyordu. Ancak pek çok işletmedeki uygulama, bölümlerdeki uygulamaların verimli hale getirilmesinden öteye gitmedi. Bazı işletmelerse, yeniden süreçlendirmeyi insanları işten çıkarmak için yeni bir mazeret olarak gördüler. Champy ve Hammer kitaplarında, yeniden süreçlendirmeye kalkışan kuruluşların % 70'inin başarısız olduğunu da belirtiyordu. Hammer, son kitabında (Beyond Reengineering: How the Process-Centered Organization is Changing Our Work and Our Lives), yeniden süreçlendirmenin diğer unsurlarına verdiği önemi azaltarak "süreç" kavramına odaklandı. Gerçekten işleri, süreçler yapıyor ve süreçlerdeki iyileşmeler, performans kriterlerini etkiliyor. Ancak belirli bir iş sürecinin iyileştirilmesi, müşteri için katma değer yaratılması anlamına gelmiyor. Mükemmel bir iş süreciniz olabilir, ama müşteri bununla hiç ilgilenmeyebilir. Bir akademisyen ve danışman olan Peter Keen, "The Process Edge" isimli kitabında süreçlerle ilgili paradoksları açıklıyor. Keen kitabında, Amerikan Ulusal Kalite Ödülü olan Malcolm Baldrige'i kazanan IBM ve General Motors gibi şirketlerin süreç reformları sonucunda maliyetlerde, iş zamanında ve değişik kriterlerde çok önemli iyileştirmeler elde etmesine rağmen, izleyen yıllardaki pazar performansların düştüğünü belirtiyor. Gerçekten de bir sürecin yeniden tasarlanması sonucunda çeşitli parametrelerde verimlilik, hatta etkililik elde edilebilir. Peter Keen, bugüne kadar yeniden tasarlandığı iddia edilen süreçlerin önemli bir kısmının yanlış süreçler olduğunu belirtiyor.

GELECEĞİN TOPLUMU VE KALİTE

Kitabın adı: The Community of the Future (Geleceğin Toplumu ve Kalite)
Yazanlar: Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith, Richard Beckhard, Richard F. Shubert
Yayınevi: Jossey-Bass Publishers, San Fransisco,


"The Community of the Future" isimli kitapta, ülkemizde de tanınan Peter Drucker, Lester Thurow, Stephen Covey gibi 26 yönetim otoritesi, makaleleri ile iş dünyasındaki dönüşümün toplumdaki yansımalarını ele alıyor."

Toplumsal öğrenme süreçlerimiz, yaşam kalitemiz, yaklaşımlarımız çoğu zaman, küçük bir filtreleme ile iş dünyasına taşınır. İş dünyasına yön veren yöneticiler ve çalışanlar, içinde yaşanılan toplumun öğrenme süreçlerinden geçtiğine göre, iş dünyasının toplumu yansıtması kaçınılmaz olacaktır. Amerika'nın önde gelen 4 aydını kabul edilen, Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith, Richard Beckhard ve Richard F. Shubert'in derlediği "The Community of the Future- "Geleceğin Toplumu" isimli kitap, bu fikirden yola çıkarak oluşturulmuş. Kitabın editörleri, toplumla ilgili konuları ele alabilmek için seçkin yazarları, akademisyenleri, felsefecileri ve liderleri kitabı katkı koymaya teşvik etmişler. Kitapta 26 makale yer alıyor. "Bu kitap gelecekle ilgili bir kitaptır; gelecekteki yaşam kaliteniz, geleceğin iş dünyası, geleceğin organizasyonları ve geleceğin toplumuyla, içine girmekte olduğumuz dönemde ihtiyaç duyduğumuz toplum yapısıyla ilgilidir. Geleceğin toplumlarını şekillendirecek liderler, ufkun ötesini araştırıyorlar. Bilinenin ötesini görmek için yeni bir zihniyete, yeni gözlere ve yeni kulaklara ihtiyaç var." Kitabı oluşturan bölümlerse şunlar; Toplumun Evrimini Şekillendiren Yönetimler, Toplumun Değerleri, Yeni İletişim Teknolojilerinin Etkisi, Organizasyondaki Toplumları Yaratmak, Toplumsal Dokuyu Güçlendirmek, Toplumun Küresel Boyutları.

ÜST YÖNETİMDEKİ TAKIMLAR

Kitabın adı: Teams at the Top (Üst Yönetimdeki Takımlar)
Yazan: Jon R. Katzenbach
Yayınevi: Harvard Business School Press Boston, Massachusetts

"Sonuçlar için kritik olan, organizasyonun tepesindeki lider takımların performansı ya da bu takımların var olup olmaması..."

Bir şirketin aldığı sonuçları etkileyen nedir? Şirketin lideri mi, stratejileri mi, insan kaynakları mı? Cevap büyük olasılıkla bu sayılanlar ve bu sayılanlara ekleneceklerle birlikte oluşacak bir kompozisyon olacaktır. Bir şirketi sonuç almaya götüren değişik girdileri olan bir kompozisyon olsa da, bir başlangıç noktası ve bazı mekanizmalar olmalıdır. Lidelik olgusu ne kadar yüceltilse de, liderlik ancak iyi bir takım kurabildiği ya da var olan takımı gerçek bir takıma dönüştürebildiği zaman bir işe yarıyor. Sonuç olarak liderlik tek başına olmuyor. Sürükleyeceğiniz, birlikte çalışacağınız insanlar da gerekli. Jon R. Katzenbach, daha önce eş yazarı olduğu Takımların Bilgeliği (Wisdom of Teams) isimli kitapla, takım çalışmasının bir tür el kitabını yazmıştı. "Teams at the Top-Üst Yönetimdeki Takımlar" isimli eseriyle, lider takımları ele alıyor. Üst yönetimdeki takımlar konusuna ısınabilmek için, öncelikle bazı genellemeleri sorgulamak gerekiyor. Bir inanışa göre; "Şirketin genel müdürü, bir şirketin kazanmasında ya da kaybetmesinde en büyük rolü oynar." Ancak uzun vadede önemli olan, liderliğin yayılması ve organizasyon sistemleridir. Bir anlamda ortada çalışan bir mekanizma ve paylaşılan liderlik varsa, genel müdürün etkisi sınırlı olacaktır. "Genel müdür her zaman, her konuda son sözü söyler" düşüncesi de artık uygulanamaz olmuştur; hem genel müdür her şeyi bilemez, hem de zaman ve kapasite olarak büyük şirketlerde bütün kararları almaya kalkmak mümkün değildir. Katzenbach, kitapta sıklıkla takımlardan çok liderlere de gönderme yapıyor. Çünkü özellikle üst yönetim takımlarının performansıyla liderin güçlü bir ilişkisi var. Üst yönetimde eğer bireysel liderlik hakimse, üst yönetim grubu üyeleri yeteneklere dayalı şekilde konumlanırlar; liderlik hedef ve yaklaşımları ön plandadır. Bireysel sorumluluk, verimlilik ve bireysel ürünler esastır. Üst yönetimde gerçek takımlar varsa, karşılıklı sorumluluk, tamamlayıcı yetenekler, kollektif eserler, takım hedefleri, kişisel gelişim esastır.

KAMU PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ (Kritik ve Reform Önerileri)

Kitabın adı: Kamu Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş (Kritik ve Reform Önerileri)
Yazan: Gencay Şaylan
Yayınevi: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı TESEV/Araştırmalar dizisi, İstanbul, 2000

1980'lerden sonra dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye'de de serbest piyasa reformlarının uygulanması devletin ve kamu yönetim yapısının, işlevlerinin ve yetkilerinin yeniden sorgulanmasına yol açtı. Kamu kuruluşlarının özel sektörü örnek alarak daha az mali ve insan kaynağıyla daha etkin ve verimli çalışması gerektiği hem akademik çevreler hem de uluslararası kuruluşlarca sık sık vurgulandı. Kamu personelinin yetenek ve becerilerinin artırılmasının ve kamu personel yönetim sisteminin yeniden yapılandırılmasının kamu yönetiminin şeffaf, güvenilir ve topluma karşı sorumlu hale getirilmesinde önemli bir işlevi olacağı açıktır.

BELEDİYELER VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Kitabın adı: Belediyeler ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Yazan: Mahmut Torba
Yayınevi: Şen Yayınları, Ankara, Eylül 2000

Dünyada ve Türkiye'de birer yerel yönetim örgütü olan belediyelerin sunduğu hizmetler giderek değişmekte ve artmaktadır. Belediyeler demokratikleşmenin ve halkın yönetime katılımının en iyi şekilde temsil edilebileceği örgütlerdir. Hızla gelişen ve değişen konulardan biri de yeni yönetim tekniklerinin ortaya çıkmasıdır. Klasik personel yönetimi anlayışından "İnsan Kaynakları Yönetim" anlayışına yönelişte yeniliklerden biri olarak gittikçe önem kazanmaktadır. Günümüzde çoğunlukla kabul edilen bir olgu, tüm faaliyetlerin odağını insanın oluşturmasıdır. Her şey insanlar için ve insanlar eliyle yapılmaktadır. Belediyelerin kendinden beklenen hizmetleri etkin ve verimli olarak yerine getirebilmeleri çalıştırdığı insan kaynağının niteliğine bağlıdır. Bu nedenle Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi stratejik bir önem kazanmıştır.

YENİ İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANSI ARTIRMAK İÇİN ETKİN ÇÖZÜMLER
(The New HR)

Kitabın adı: Yeni İnsan Kaynakları Performansı
Artırmak için Etkin Çözümler (The New HR)
Yazan: Jonathan Smilansky
Çeviri : Derya Atakan
Yayınevi: International Thomson Business Pres. (İng. Orijinali)

Yeni İnsan Kaynakları; organizasyonunuzdaki insan kaynakları fonksiyonunun performansının güçlü ve zayıf yönleri, gelişim konusundaki öncelikleri belirlemenize yardımcı olacak sistematik bir yaklaşımı açıklamaktadır. Uzun ve ayrıntılı araştırmalar sonucunda belirlenen örneklere ve vaka incelemelerine yer veren bu kitabı okuduğunuzda:

- İnsan kaynakları konusundaki gelişmelerden haberdar olabilir ve bu bilgiyi kullanarak performansı artıracak yeni yöntemler geliştirebilirsiniz.

- Bütçenizi ve kaynaklarınızı analiz edebilirsiniz. Etkin işletme stratejisini destekleyen bir insan kaynakları stratejisi oluşturabilirsiniz.

- Müşterinize daha iyi hizmet vermenizi sağlayacak hedefler belirleyebilirsiniz.

GELECEĞİN PAZARLAMASI MARKA YAYILIMI STRATEJİSİ

Kitabın adı: Geleceğin Pazarlaması
Marka Yayılımı Stratejisi
Yazan: Sergio Zyman
Çeviri : Cumhur Gücer

"Bu kitap elektronik ticaret çağında felaket ile zafer arasındaki farkı ortaya koyabilmektedir." Warren Bennis- "Marka sözcüğü söz konusu olduğunda, elektronik ortamda iş yürüten birçok kişi olağan yargılarını terketmiş ve kendi kasaları kupkuru ve tamtakır kalırken, şöhretleri artmıştır! Yaş bırakan oldukça pahalı kampanyaları onaylamışlardır. Ama artık yaşayan bir fikirle ve olayları işlevsel hale getiren güçlü bir anlayışla yoğrulmuş Sergio geliyor! Tüm söyleyeceğim, bunun tam zamanı olduğudur." Geoffrey Moore- "Dünya çapında iş yapma anlayışı internet tarafından desteklenen büyük ve ilgi çekici bir değişime doğru gitmektedir. Geleceğin Pazarlaması pazarlamanızı ve marka gücünüzü nasıl değiştireceğinizi öğretecek." Walter Buckley.

Bütünsel Risk Yönetimi

Kitabın adı: Bütünsel Risk Yönetimi
Yazan: Meryem Fıkırkoca
Yayınevi : Pozitif Matbaacılık
Mart 2003

Geleceğin fırsatları ve riskleri hakkında isabet yeteneği yüksek tahminler yapmak, doğru stratejiler geliştirmek yönetim disiplinlerinin odağına yerleşmiştir. Öncü ve başarılı bir kuruluş olmak için risklerin doğru yönetilmesi çok önemlidir. Risk yönetimi ile teknik, maliyet ve zamana ilişkin bazı problemler ortaya çıkmadan önce en aza indirgeneceğinden, performans mükemmelliği doğrultusunda önemli kazanımlar elde edilecektir. Yazar, Bütünsel Risk Yönetimi kitabı ile kuruluşların yeni fırsatlar yaratabilme ve sürdürülebilir rekabet yeteneğini güçlendirmelerinde güncel ve kritik bir disiplin olan risk yönetimi kavramını ele almıştır.

Risk yönetimi disiplini risklerin görünür ve yönetilir kılınması için risklerin analizi üzerinde önemle duruyor. Ancak kuruluşların risklerle baş edebilmesinde yalnızca risk analizine odaklanmak beklenen yararı getirmeyecektir. Riskler, başlı başına bir yönetim disiplini kapsamında ele alınmalıdır. Riskin yalnızca finansal boyutuna odaklanmak da dar bir bakış açısını yansıtır. Pazardaki değişimin baş aktörü teknolojidir. Öncelikle teknolojiye ilişkin risklerin yönetimine önem verilmelidir. Risklerin nedenine inildiğinde, çoğu maliyet ve çizelge riskinin temelinde teknolojik yetersizliklerin yattığı görülmektedir. Kitapta risk yönetimi teknik risklere odaklı olarak ele alınmıştır.


Etkin Devlet Kurumsal Bir Tasarı ve Politika Önerisi

Kitabın adı: Etkin Devlet Kurumsal Bir Tasarı ve Politika Önerisi
Yazan: Nevzat Saygılıoğlu ve Selçuk Arı
Yayınevi :Sabancı Üni. Yayınları
Mart 2003

Devletin etkinleştirilmesi üzerine analitik bir inceleme yaparak somut öneriler ortaya koymayı amaçlayan çalışmada, oldukça geniş bir alanı kapsayan bir çok konu, güncel bir açıdan inceleniyor. Değişen çevresel koşullar karşısında devlet sisteminin etkinleştirilmesi için gerekli olan koşullar da detaylı olarak tartışılıyor. Kitapta, Türk toplumunun içinde bulunduğu zorlu şartları aşmasının, kabuk reform girişimlerinin ötesinin hedeflenmesi ile mümkün olabileceği vurgulanıyor.

On bölümden oluşan çalışmada, “Devlet nedir, ne değildir? Nerede devlet, nerede piyasa? Devlet ve vatandaş arasındaki ilişkinin temeli nedir, ne olmalıdır? Etkin devlete giden yolun kilometre taşları nelerdir?” vb. soruların üzerinde duruluyor. Bunun yanı sıra, devletin süreç içersinde ortaya çıkan sorun ve taleplere “akıllıca ve özgürlük sağlayıcı liderlik” sergileyip sergilemeyeceği, kendi sınırları dahilinde yaşayan insanları hangi yöntemlerle ve nasıl bütünleştireceği gibi temel sorulara da yanıt arıyor. Mevcut yönetim anlayışı ve uygulamalar teorik ve pratik yönleriyle sorgulanırken, bilgi çağının kavram ve teknolojilerinin yeniden yapılanma sürecindeki işlevi araştırılıyor.

Ülkemizden Gerçek Başarı Öyküleri

Kitabın adı: Ülkemizden Gerçek Başarı Öyküleri
Derleyen: Vedat Akman
Yayınevi :Sistem Yayıncılık
Mart 2002

Ülkemizden Gerçek Başarı Öyküleri adlı kitap, Türkiye’de TOYP ödülünü hem yerel bazda, hem de küresel bazda kazanan kişilerin öykülerini içeriyor. Dünya Genç Girişimciler Derneği olarak tanımlayabileceğimiz Junior Chamber International (JCI), her yıl yılın başarılı gençlerini seçiyor ve başarı öyküleri ile dereceye giren gençlere “Yılın Genç Girişimcisi” ödülü veriliyor. Bu yarışmaya yaptığınız işlerle kendiniz başvurabileceğiniz gibi, çevreniz tarafından da aday gösterilebiliyorsunuz. Yılın Genç Girişimcisi olabilmek için ön koşul 40 yaşın altında olmak. Tüm dünyadan 40 yaşın altındaki gençlerin başarılarıyla yarıştığı TOYP (The Outstanding Young People) projede, ulusal bazda düzenlenen yarışmada başarılı olanlar küresel bazda yarışıyorlar. Kitapta hem ulusal bazda, hem de uluslar arası alanda başarılı olmuş bu gençlerin öyküleri var. Kariyer yolları açısından da yol gösterici olan bu kitapta, öyküleri derleyen Vedat Akman’ın da öyküsü yer alıyor. Ayrıca Nasuh Mahruki, Can Fuat Gürlesel, Murat Goldştayn gibi isimlerin de başarı öyküleri anlatılıyor.

EKİPLERİN BEŞ TEMEL AKSAKLIĞI

Kitabın adı: Ekiplerin Beş Temel Aksaklığı
Yazan: Patrick Lencioni
Yayınevi :Optimist Yayım Dağıtım
Ekim 2004, 215 Sayfa

Son dönemde iş hayatında en çok karşılaştığımız uygulamalar arasınsda yer alan ekip çalışması hakkındaki aksaklıkları konu alan kitap; liderlik, ekip çalışması, yönetim ve örgütsel gelişim konularında danışmanlık yapan Patrick Lencioni tarafından kaleme alınmıştır.

Alışılmışın dışında bir anlatım tarzı yakalamış olan yazar kitabına başlarken; finansmanı, stratejisi, teknolojisi olmayan bir şirkette rekabet için ekip çalışmasını ön plana çıkarmaya çalışan Füsun'un öyküsüyle başlamış. Öyküde gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz bir şirketin organizasyonel yapısı ve diğer özellikleri incelenerek vaka analizleri yapılmış.

Diğer bölümde ise şirket için uygulanabilecek modeller yine vaka analizi ve uygulaması şeklinde ele alınmıştır. Kitabı okurken kendinizi bir şirketin günlüğünü okuyor gibi hissedebilir, bir şirketin ekip çalışmasına tanık olabilirsiniz. Ekip çalışması yapıyorsanız ya da yapmayı düşünüyorsanız, rehber niteliği taşıyan bu kitaptan faydalanabilirsiniz.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK: YAŞAM KALİTESİ İÇİN STRATEJİK DÜŞÜNMEK

Kitabın adı:Geleceği Şekillendirmek: Yaşam Kalitesi İçin Stratejik Düşünmek
Yazan: Yılmaz Argüden

Bu kitap geleceği karşılarında bulmak yerine, geleceği bugünden hazırlamak üzere harekete geçmek isteyenler için kaleme alınmıştır. Birçok kişi ve kuruluş günü kurtarmanın peşine düştüğünde geleceği şekillendirebilme fırsatlarının kaçtığının farkına bile varamıyor. Özellikle son dönemlerde yaşanan yüksek enflasyon ve yüksek reel faizler, Türkiye'de yatırım açısından görüş alanının önemli ölçüde kısalmasına yol açtı. Sadece fiziksel veya mali yatırımlarımızın değil, aynı zamanda düşünsel boyuttaki bakış açımızın da vadesi kısaldı. Karşımıza çıkan sorunların çokluğu ve karmaşıklığı, zamanımızı günlük konuların çözümüne odaklamayı zorunlu kılıyor.

Geleceği şekillendirebilecek yaklaşımlar ise, ister bireysel, ister özel sektör, ister kamu sektörü, ister sivil toplum kuruluşları, ister küresel yöetim boyutunda olsun ortak değer ve ilkeleri içeriyor. Bu bütünsel yaklaşımın temelinde batının analitik bakışı ile doğunun manevi ve bütünsel bakışının kesişmesi, kendi hayatını aşan kendi hayatını aşpan uzun vadeli bir bakış açısı ve olumlu düşüncenin gücü var; doğu ile batının kesiştiği Anadolu kültürünün hoşggörü geleneği var; değer yaratmanın, "kendin için ne istiyorsan karşındaki için de onu iste" yaklaşımının ve sorumluluk üstlenmenin getirdiği anlamlı bir yaşamın hazzı var. Hayattta sevgi ve bilgi adında paylaştıkça artan iki değer var. Bu kitap da geleceğimizi şekillendirme çabası içinde olanlarla ve yönetim kalitesini sürekli geliştirmek isteyenlerle, bu hedef doğrultusundaki deneyimlerden oluşan bie anlayışı paylaşmayı hedefliyor.

Kitabın giriş bölümünde geleceği şekillendirebilmek için atılması gereken adımlar anlatılıyor. Bölümün sonunda geleceği şekillendirme ilkeleri bir model olarak sunuluyor. Bundan sonraki her bölümün sonunda da bu model çerçevesinde birer özet sunuluyor. Bu bölümü izleyen dört bölümde bireyler, şirketler, sivil toplum örgütleri ve kamu sektörü için geleceğin nasıl şekillendirilebileceği anlatılıyor. Son iki bölümde ise Türkiye'nin ve küresel yönetimin geleceğini şekillendirebilmede faydalanabilecek fikirler ortaya konuyor. Her bölüm birbirinden bağımsız olarak okunabilir. Ayrıca ana fikirlerin takibini kolaylaştırmak için bazı cümleler sayfa kenarlarında daha göze çarpıcı şekilde işleniyor.
i-n-t-e-r-n-e-t-d-e-n-i-z-i

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

mobese tv

mobese tv

Adana

Adana

Ağrı

Ağrı

Alanya

Alanya

Bergama

Bergama

Bodrum

Bodrum

Bursa

Bursa

Çeşme

Çeşme

Denizli

Denizli

Diyarbakır

Diyarbakır

Erzurum

Erzurum

Eskişehir

Eskişehir

Frig Vadisi

Frig Vadisi

Göreme

Göreme

Hasankeyf

Hasankeyf

Hatay

Hatay

İzmir

İzmir

Kahraman Maraş

Kahraman Maraş

Kars

Kars

Kayseri

Kayseri

Kemaliye

Kemaliye

Konya

Konya

Manisa

Manisa

Mardin

Mardin

Osmaniye

Osmaniye

Sakarya

Sakarya

Samsun

Samsun

Selçuk

Selçuk

Şanlıurfa

Şanlıurfa

Tosya

Tosya

Trabzon

Trabzon

KIZ KULESİ

KIZ KULESİ

GALATA KULESİ

İSTİKLAL CADDESİ HQ

İSTİKLAL CADDESİ HQ2

TAKSİM

PİERRE LOTİ

MİNİATÜRK

SULTAN AHMET SESLİ HQ

SULTAN AHMET HQ

EYÜP SULTAN HQ

EYÜP SULTAN SESLİ

SARAÇHANE

SARAÇHANE 2

SARAÇHANE SESLİ HQ

SALACAK

İETT METROHAN

MERCAN HQ

HİDİV KASRI 1

EMİRGAN

DRAGOS

DOĞA TEPE

mobese tv

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

İzlemek İstediğiniz Mobese Kamerasına Tıklayınız…


mobese tv online ... Mobese Kameraları Canlı İzle !... Kanarya Adaları-Tenerife-Hotel Villa Cortes-PoolMiniatürk Mobese Canlı İzle... Galata Kulesi Mobese Canlı İzle... Pierre Loti Mobese Canlı İzle...Anadolu Hisarı Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 2 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 1 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Meydanı Mobese Canlı İzle... B. Çamlıca Mobese Canlı İzle... K. Çamlıca Mobese Canlı İzle... Doğatepe Mobese Canlı İzle... Dragos Mobese Canlı İzle... Eminönü sesli HQ Mobese Canlı İzle... Eminönü Mobese Canlı İzle... Emirgan Mobese Canlı İzle... Eyüp Sultan Mobese Canlı İzle..Eyüp Sultan sesli HQ Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 2 Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 1 Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi HQ Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi 2 Mobese Canlı İzle... Kadıköy Mobese Canlı İzle Kapalıçarşı Mobese Canlı İzle Kız Kulesi Mobese Canlı İzle Mercan Mobese Canlı İzle İETT Metrohan Mobese Canlı İzle Mısır Çarşısı Mobese Canlı İzle Salacak Mobese Canlı İzle Saraçhane 1 Mobese Canlı İzle Saraçhane 2 Mobese Canlı İzle Saraçhane sesli HQ Mobese Canlı İzle Sepetçiler Kasrı HQ Mobese Canlı İzle Sultanahmet HQ Mobese Canlı İzle... Sultanahmet sesli HQ Mobese Canlı İzle... Ulus Parkı HQ Mobese Canlı İzle Taksim HQ Mobese Canlı İzle İzmir Saat Kulesi Mobese Canlı Yayın Kameraları İzmir Gümrük Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir İskele Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir Bostanlı Sahil Mobese ve Trafik Canlı Yayın İzmir Karşıyaka iskele Mobese ve Trafik Canlı Yayı. Kütahya Mobese Kamerası Deprem Anı İzle Mersin Toroslar Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çamlık Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çınar Meydanı Mobese Kamerası Rize Menderes Bulvarı Mobese Alanya Sahil Mobese Kamerası Canlı İzle Kastamonu Mobese Kameraları Trafik Kazaları İzle İl İl Mobese Kameraları ve 360 Derece Sanal Turlar... Adana Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAdıyaman Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAfyonkarahisar Mobese Kameraları ve Trafik Kameral...Ağrı Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAmasya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ankara Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Antalya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Artvin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aydın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Balıkesir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bilecik Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bingöl Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bitlis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bolu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Burdur Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bursa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çanakkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çankırı Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çorum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Denizli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Diyarbakır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Edirne Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Elazığ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzincan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzurum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Eskişehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gaziantep Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Giresun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gümüşhane Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hakkari Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hatay Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Isparta Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Mersin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İzmir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kars Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kastamonu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kayseri Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırklareli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kocaeli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Konya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kütahya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Malatya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Manisa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kahramanmaraş Mobese Kameraları ve Trafik Kamerala... Mardin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muğla Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muş Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Nevşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Niğde Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ordu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Rize Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sakarya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Samsun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Siirt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sinop Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sivas Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tekirdağ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tokat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Trabzon Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tunceli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şanlıurfa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Uşak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Van Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıYozgat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Zonguldak Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAksaray Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bayburt Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıKaraman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırıkkale Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıBatman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şırnak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bartın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ardahan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Iğdır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yalova Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karabük Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kilis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Osmaniye Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Düzce Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Web Tv Online İSTANBUL ŞEHİR KAMERALARI CANLI İZLE İSTANBUL CANLI YAYIN TRAFİK KAMERALARI İZLE TÜRKİYE CANLI YAYIN KAMERALAR İZLE AFRİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ASYA CANLI KAMERA YAYINLARI ORTA ve KUZEY AMERİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ALMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI AVUSTURYA CANLI KAMERA YAYINLARI BULGARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI ÇEK CUMHURİYETİ CANLI KAMERA YAYINLARI DANİMARKA CANLI KAMERA YAYINLARI ESTONYA CANLI KAMERA YAYINLARI FİNLANDİYA CANLI KAMERA YAYINLARIFRANSA CANLI KAMERA YAYINLARI GALLER CANLI KAMERA YAYINLARI HOLLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İNGİLTERE CANLI KAMERA YAYINLARI İRLANDA CANLI KAMERA YAYINLARIİSKOÇYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSPANYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI İSVİÇRE CANLI KAMERA YAYINLARI İTALYA CANLI KAMERA YAYINLARI LETONYA CANLI KAMERA YAYINLARI MACARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI MONAKO CANLI KAMERA YAYINLARI NORVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI POLONYA CANLI KAMERA YAYINLARI ROMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI RUSYA CANLI KAMERA YAYINLARI SIRBİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVAKYA CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVENYA CANLI KAMERA YAYINLARIUKRAYNA CANLI KAMERA YAYINLARI YUNANİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI KONYA NALÇACI CANLI MOBESE İZLEDENİZLİ ÇINAR MEYDANI CANLI MOBESE İZLE SOFİA CANLI MOBESE İZLEKONYA İHSANİYE CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI KAMERA HOLLANDA "URK" CANLI MOBESE İZLE KONYA MEVLANA CADDESİ CANLI MOBESE İZLE MEKKE "KABE" CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLEFLORİDA MİAMİ CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE KIBRIS CANLI MOBESE İZLE MARMARİS SAHİLİ CANLI MOBESE KAMERASI KAYSERİ CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA "Mierlo Hout" CANLI MOBESE İZLE WEST SOMERSET TREN İSTASYONU CANLI MOBESE İZLEMOSKOVA CANLI MOBESE İZLE İTALYA VERONA CANLI MOBESE İZL İSPANYA (PALMA LİMANI)CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE Seyristanbul - Turistik Kameralardan İstanbulHayvan Bakımevi Kameraları İstanbul Trafik Kameraları İzle Ankara-Kızılay Beloozerskiy Barcelona-Oviso İzmir Mekke-Kabe Kırklareli-Armağan Köy Meydanı Düsseldorf-Airport Live - Canlı İzle Antalya-Alanya-Kleopatra Beach Aydın-Didim-Caprice Palace Hotel Aydın-Kuşadası-Korumar Hotel Muğla-Fethiye-Buzz Beach Bar Florida-Key West-Eden House-Pool San Bartelemeo Al Mare-Ponterosso BeachHamburg Live Canlı İzle Follonica-Aqua Village di Follonica Live Webcam Volterra-Piazza dei PrioriNew York-Postdam-Clarkson University Enjoy St. Barts, French West Indies Istanbul Cams Antakya / Hatay Konya Şehir Kameraları Bodrum Bulletin Webcam Denizli Park Cam Taksim Square - IstanbulKocaeli Şehir Kameraları One World Trade Center 2004-2012 SHOW TV NTV KANAL DNTVSPOR STAR ATV HD TRT1 TV2/TNT HABERTURK TV FOX CNN TURK 24 BEYAZ TV İZLE KANAL 7 İZLE KANAL TURK TV İZLE KRAL POP TV İZLE SAMANYOLU HABER TV İZLE TRT HABER TV İZLE TRT 3 SPOR TV İZLE CNBC-e TV İZLE CARTOON NETWORK TV İZLE POWER TURK TV İZLE FLASH TV İZLE CINE 5 TV İZLE SHOW TV İZLE İzmir Karşıyaka Bostanlı Canlı Mobese zmir Karşıyaka İskele Canlı Mobese İzmir Konak İskele Canlı Mobese İzmir Gümrük Canlı Mobese İzmir Saat Kulesi Canlı Mobese KONURSU MOBESE KAMERA İZLE... Özel yayın Mekke canlı Özel yayın Medine canlı Konursu Belediyesi 3 Boyutlu İzle Yunak Mobese İzmir Mobese Kameraları BALABAN MOBESE KAMERA İZLE Trabzon MOBESE Kameraları - Meydan ÇevresiTrabzon MOBESE Kameraları - Boztepe’den Bir Bakış Trabzon MOBESE Kameraları - Atapark ÇevresiTrabzon MOBESE Kameraları - Kalkınma Çevresi Oyuncakistan Rize Canlı Mobese Kamera İzmir Canlı Mobese Kameraları ORDU - RENKLİ MOBESE KAYITLARI - BU OLAYLARIN HEPS... Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle Adana Tufanbeyli Mobese Kameralarını Takip Edin Adana Seyhan Canlı Mobese Kameraları Adana Sarıçam Canlı Mobese Kameraları Adana Saimbeyli Canlı Mobese Kameraları Adana Pozantı Canlı Kamera Pozantı Mobese Kameraları...

Popüler Yayınlar

Etiket Bulutu

‘Modern Şair Eşref’ ayakta alkışlandı ‘Yetenek Sizsiniz’ çocuklar 03.09.2010 Cuma günü CHP'den Gaziemir Esnaf Odası'na Ziyaret... 1 / Gaziemir – İzmir Yolunda Bir Roma Kitabesi... 1-Gaziemir 1. Sınıf 10 - Seydiköy'ün Levantenleri 10 EYLÜL GAZIEMIRIN KURTULUSU 10 Kasım 10-GAZİEMİR - SEYDİKÖY - TO ΣEBNTİKIOÏ TARİHİ 10. Sınıf 100 Temel Eser 102 Dalmatians (102 Dalmaçyalı) 11-İzmir'in Gaziemir İlçesinde 11. Bölüm: 17. ve 18. yüzyıllarda İzmir ve çevresindeki salgın hastalıklar kitlesel ölümlere yol açıyordu. 11. Sınıf 11818 12 Eylül Referandum 12-İzmir`in yeni fuar alanında TOBB büyük ortak ol... 12. Seydiköy'ün levanten aileleri 13-Gaziemir Belediyesi’nde 11 milyon borç kavgası.... 13. Demiryolu ve Kültürel Hayat 14 Şubat 14-Başkan Şenol'dan Anneler Günü Kutlaması... 14. Seydiköy'ün Rumları 15-Gaziemir'e konforlu üst geçit... 15. Bölüm: Seydiköy'ün Üzüm Bağları 16-CHP'li Meclis Üyesi Hasan TOYUN Hayatını Kaybet... 16. Bölüm: Seydiköy'ün Rum Aileleri: Fotiadiler 17. Bölüm: Seydiköy'ün Rum Aileleri... 18. Bölüm: Seydiköy'deki Rum Okulları 19-Gaziemir meclisi hüzünle açıldı... 19. Bölüm: Gaziemir Tarihinin kilometre taşları... 1970 YILIN BESTELERİ 1972 yılının Eurovision şarkı yarışması birincisi 1973 yılı YILIN BESTELERİ 1974 yılı YILIN BESTELERİ 1975 yılı YILIN BESTELERİ 1976 yılı YILIN BESTELERİ 1978 yılı YILIN 45'lik PLAKLARI 1979 yılı YILIN 33'lik PLAKLARI ALBÜMLER 1980 li Yıllardan Bize Kalanlar 1980' li Yıllardan Bize Kalanlar 1983 YILI YILIN ALBÜMLERİ 1984 yılı YILIN ALBÜMLERİ 2- Yunanlıların ‘İzmir Yunan’dır’ iddiası 2-Arama Konferansı - Sivil Toplum Örgütleri 12 Haz... 2. Sınıf 20 de 20 20. Bölüm: Levantenler neden Sevdiköy diyordu? 2010 Yılı Genelgeleri 2010 Yılı Hafta Sonu Çalışma Ruhsatı Yenileme Süre... 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Aylık Taşıma Fiyat Tarifesi 2011 Basit Usül Vergi Muhasebe kayıtları 2011 seçim sonuçları 2011 Yılı Genel Seçim Sonuçları - İllere Göre 2011 Yılı TESK Genelgeleri 21. Bölüm: İzmir 1084 yılından beri Türkler’in… 22-H.İBRAHİM ŞENOL'DAN ESNAFA TEŞEKKÜR ZİYARETİ...... 22. Bölüm: Çok eski bir köy 23 nisan 23-Gaziemir’de gönüllü kan bağışı kampanyası... 23. Bölüm: Bir kitabenin söyledikleri... 24 24-Uzay Kampı Türkiye’ye 8 yılda 75 bin konuk... 24. Bölüm: 15 ve 16. Yüzyıllarda Seydiköy 25-Vatandaşa Tren Uyarısı... 25. Bölüm: 19. Yüzyılda Nüfus hareketleri 26-İşgören 26. Bölüm: Seydköy Olayı nedir? 27-İzmir'in Gaziemir ilçesine Atatürk büstü yapıld... 27. Bölüm 1910'larda Seydiköy’e elektrik geliyor 28-Gaziemir'de trafo binalarına estetik görünüm...... 28.Bölüm Seydiköy Ziraat Mektebi Gaziemir Seydiköy Ziraat Mektebi 1902 29 Ekim 29-Gaziemir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü ... 3 - Bilginler ve düşünürler yurdu Ege 3-GAZİEMİR'İN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİ... 3. Sınıf 30 Yıl Öncesine Ait Arşivlerden Göz Kırpmalar 30-GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL İŞADAMLARIYLA B... 31-21 Haziran 2009 Babalar Günü Golf Turnuvası Etk... 32-Türkiye'nin En Büyük Outlet Alışveriş Merkezi -... 33-Gaziemir'de Kent Konseyi Kuruldu... 34-GAZİEMİR BELEDİYESİ-MADDE BAĞIMLILIĞI TİYATRO İ... 35-GAZİEMİR BELEDİYESİ - ESNAF BULUŞMALARI... 36-"AĞRIYAN" GAZİEMİR AKM DE SAHNELENDİ 06/07/2009... 360 derece sanal tur 37-H. İBRAHİM ŞENOL ESBAŞ'TA İŞADAMLARIYLA BİR ARA... 38-Doğalgaz artık Gaziemir'de... 39-Gaziemir'e modern pazaryeri... 3D 3D ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜK YAPIMI 4- Demokrasi Ege'de Doğdu 4-Gaziemir Belediyesi Basın Bültenleri... 4. Sınıf 40-Gaziemir'in kitabı yazıldı... 41-İzmir Yerel Basın Linkleri... 42-"AÇIKHAVA YAZ SİNEMALARI" GÖSTERİMLERİ BAŞLADI.... 43-CHP Genel Sekreteri Önder Sav Gaziemir’de... 44-İzmir'de su kesintisi... 46-CHP GAZİEMİR'DE BEKLENEN ATAMA GERÇEKLEŞTİ... 47-PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN'A MEKTUP YARIŞMASI... 48-GAZİEMİR BELEDİYESİ SARNIÇ ESNAF BULUŞMALARI TO... 49-GAZİEMİR'İN YENİ KAYMAKAMI ŞERAFETTİN TUĞ... 5- Anadolu 5-Gaziemirli Esnaf ve Sanatkarlara Güncel Duyurula... 5. Sınıf 50-Gaziemir Eski Kaymakamı Kemal KARADAĞ... 51-GAZİEMİR'DE RAMAZAN... 52-Sarnıç'ta şimdi balık tutma zamanı... 53 ZAFER HAFTASI 26 AĞUSTOS 54 Gaziemir Belediyesi Gıda Bankası Kuruyor... 55-Gaziemir Müftüsü trafik kazasında öldü... 5510 56-Marka kent Gaziemir’i yaratmak için işbirliği y... 57 Gaziemirliye Esnaf Odası’ndan etlipilav 57 Nolu Genelge 16.08.2010 (Mevzuat Düzenlemeleri) 58 Nolu Genelge 20.08.2010 (3D Esnaf Strateji Belgesi ve Çalışmalar) 58-İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON... 59 Gaziemir’de “toplu sünnet şöleni” gerçekleşti 5996 sayılı Kanun 6- Türkler ve Yunanlılar Nasıl Düşman Oldu? 6-CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam 6. Sınıf 6.Sınıf Proje ve Performans Ödevleri 60 yıl sonra CHP'nin 30 Mart 2009 6011 61-Önemli Telefonlar... 6111 6111 Sayılı Torba Kanunu 62-Avrasya Sirki 23 Ekim - 08 Kasım tarihleri aras... 63-T.C. Gaziemir Belediyesi Faaliyet Toplantıları ... 7 - 1081 Türkler İzmir'de 7-AKIN DÜĞÜN SALONU YENİ BİNASINDA HİZMETE GİRDİ..... 7. Sınıf 7. Sınıf Proje Ve Performans Ödevi 700 Adet “S Plaka” İhalesi 8 - İzmirTicaret Merkezi oluyor 8 MART 8-Gaziemir'e Modern Semt Garajı 8. Sınıf 8.Sınıf Proje ve Performans Ödevleri 80 LER 80 Lerin en güzel 100 şarkısı listesi 80'ler 80'S 80's Songs 9-Gaziemir’de işçi maaşları ödendi 9. Bölüm - 1900'lerde İzmir'in semtleri 9. Sınıf AA AB ABBA Abbas öz ABC abe Kaynana Acil Yardım ve Nakil Ambulansı Adakule Adamo Adana Adıyaman Adnan Şenses Africa Afyonkarahisar ağasar Ağrı Ahilik Haftası’nda Esnaf Odasına Ziyaret... Ahilik Kültürü Ahmet Ertegun Ahmet Kaya Ahmet Taşçı AHMET YILMAZ AİDAT DUYURUSU ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE Aile ailesi Air Supply Ajda Pekkan akmayan makyaj akne akrep nalan Aksaray aksoy akşam saatlerinde İzmir Gazie... akupunktur ALA ASFOURIYE alain Alanya Alexander Rybak alışveriş ali güven Ali Şevket Öndesev Alişan alkol alman almanak Almanya ALO 174 GIDA HATTI Alpay Altın Mikrofon yarışmaları tarihçesi 1965 - 1968 Amasya Amerika Amy Winehouse - Back To Black ana baba okulu Ana Sınıfı anadolu ajansı ANADOLU HALKLARI MOZAİĞİ Anadolu Hisarı Anatolian Melodies Andy Williams anı evi anılar Ankara Anonim Antakya antalya Antalya Altın Portakal Film Festivali araba Arabic Arbedeli seçimde tek liste yarıştı arda Ardahan Arif Sağ arşiv artun Artvin Asansör Belge İptali Hakkında asker ASLI GUNGOR Astronomi Asya Aşık Ali Sultan Aşk-ı Memnu Aşkın Nur Yengi Ata Demirer Atatürk Atçılık-Binicilik Athena atiye ATVHD Autocad Av Mevsimi - Cem Yılmaz - Hayde Türkü - Orjinal Video Avare avcı Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Avusturya ay ayak bakımı ayanoğlu Aydın ayla ayla dikmen Ayna Azmin Önünde engel Yok aznavour B. Çamlıca Babutsa Bağdat Baha Bak Bir Varmış Bir Yokmuş Bakan Ergün BALABAN Balıkesir Balkanlar Türklerinin Kökleri : Arnavutlar Boşnaklar Pomaklar Bankalarda unuttuğunuz paraları öğrenebilirsiniz Barbra Streisand Barcelona barış Barış Akarsu Barış Manço BARIŞ MANÇO Baris Mancho Bartın Basın Yayın başbaşa BAŞKAN BEYEN'DEN GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ'NE "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ BAŞKAN SÜLEYMAN BEYEN YAPACAKLARI İLE İDDİALI... BAŞKANIN KALEMİNDEN Başkanın Kaleminden... Batman bayan Bayburt Bayrak bayur BBG Beatles BedenEğitimi Bedia Akartürk Beethoven - 9. Senfoni behiye BELEDİYE BAŞKANI'NA ESNAF ODASI'NDAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ... Belediye çalışanlarına diksiyon kursu Belediye Tarafında... Belediyenin küçük işletmelere yardımcı olmasını bekliyoruz... Belgeler Belirli Gün Ve Haftalar Beloozerskiy Ben E King Ben Seni Bengü BEP Planları berdan mardini Beren Saat Bergen Berkant besin beslenme beton BEYAZ TV Beyazıt Kulesi 1 Beyazıt Kulesi 2 Beyazıt Meydanı BEYEN VE EKİBİ AÇIK ARA FARK ATARAK GÜVEN TAZELEDİ Beyonce bikini-mayo Bilecik bilgisayar Bingöl bir Bir blogun telif hakları nasıl korunur? Birlik Otel...izmir Bismillâhirrahmânirrahîm bitkisel Bitlis Biyografi biyoloji Blogdan nasıl para kazanılır? Blogger Blogger Dynamic Views Blogları gelecekte neler bekliyor? Blogumuzu nasıl ilgi çekici hale getirebiliriz? Blogumuzu nasıl tanıtabiliriz? Blogumuzun arama motorlarında üst sıralarda çıkmasını nasıl sağlarız? blues Bodrum boks boksör Bolu bono zülfü livaneli bora borç sorgulama botoks boyun bronzlaşma Bryan Adams Bu Gurur Gaziemir’in Bu Ne Dünya Kardeşim Adlı Tiyatro Oyunu Bulgaristan bulmaca bULMACALAR Burcu Güneş burçlar Burdur Burhan Topal Bursa burun Bülent Ersoy BÜLENT ERSOY HEY DERGİSİNDE... Bülent Serttaş büyükataman Can Dündar candan Candan Erçetin Canlı Caprice Palace Hotel Carpenters CARTOON NETWORK cd dvd Celal Güzelses Celine Dion CEM KARACA Cem Yıldız Cem yılmaz cemal Cengiz Kurtoğlu cep telefonu Cevat Ultanır Ceynur ceza ceza puanları düşürüldü charles CHP Gaziemir İlçe Başkanlığından CHP Gaziemir İlçe Yönetimi'nin GESO Ziyareti... CHP GAZİEMİR'DE BEKLENEN ATAMA GERÇEKLEŞTİ... CHP İzmir Milletvekili M.Ali SUSAM Gaziemir'de... cımbız CINE 5 cilt Cilt bakımı cilt bakımı ürünleri Cliff Richard CNBC-e CNNTURK Coğrafya comic Coşkun Sabah Culture Club Cumhuriyet Cüneyt Arkın Cyprus ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNİN ESNAF ODASI ZİYARETİ Çalışma Takvimi çanakkale Çankırı Çarşamba çatlaklar Çek Cumhuriyeti çenedeki tüyler Çevre çin tıbbı Çocuk çorbacılık Çorum Damdaki Kemancı Danimarka DARİO mORENO Dayanışma Gecesi... Dead Poets Society (Ölü Ozanlar Derneği) Dede Efendi dekolte delon demet akalın Demir Demirkan Demis Roussos deney deniz ürünleri pişiriciliği Denizbank'tan İşletmeler İçin Ramazan Kampanyası Denizli deprem Ders Ders Programı DESTEK ALABİLECEK SEKTÖRLER LİSTESİ Diana Ross Didim din Din Bilgisi dinledik Dire Straits diş diva Diyarbakır diye diyet dizdar Dizzy doğal ürünler Doğalgazsız Esnaf Kalmasın... Doğatepe doğum doğum günü Doktor Dosya Sırtı Dosyaları bedavaya kurtarın download-indir dövme dövme-piercing Dragos dudak dudak üstü tüyler Duffy Duran abi Duran Ağabey DUS SOKAGI SAKINLERI duş dünya Dünya Tarihi Düriye Keskin Düriyemin Güğümleri Film Müziği Düsseldorf Düş Sokağı Sakinleri düz karın Düzce e-okul e-vergi levhası E-VERGİ LEVHASI ALINMASI Eartquake Ebru Gündeş Ebru Şallı ECE ANLI edebiyat Edip Akbayram Edirne Ege ege türküleri egzema egzersiz eğitim EĞİTİM BİLİM KÜLTÜR SANAT VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ eğitim-ödev-ders eğlence ehliyet ekmek Ekmek ve Ekmek Çeşitleri ekonomi Eksik El Emeği Göz Nuru Ürünler Pazarı El yazısı Elazığ Elektrik Elma sirkesi Elvan Günaydın elvis Elvis PRESLEY Emel Emel Sayın Eminönü Emirgan Emrah emre altuğ emre aydın En farklı yılbaşı eğlencesi Gaziemir’de EN SON HABERLER ENBE Enbe Orkestrası Engelli Ailelerin Engeli ile Baş Etmesi Adlı Panel... Engin ÇOKBANKİR / Ercan ÇOKBANKİR Enrique Iglesias epilasyon epilatör Ercan Çokbankir erdinç Erhan Güleryüz ERIC CLAPTON erich Erişim Engeli Erkan Baris Erkan Çoban erkek bakımı Erkin Koray Erol Evgin Erol sayan ersen Erzincan Erzurum eSİN eNGİN ESKİ TÜRK DEVLETLERİNİ YÖNETENLER ESKİLER BİLİR HEY DERGİSİ KAPAKLARI -1- ESKİLER BİLİR HEY DERGİSİ KAPAKLARI -2- ESKİLER BİLİR HEY DERGİSİ KAPAKLARI -3- Eskişehir esmeray Esnaf Haberleri Esnaf Kanunu...5362 esnaf kefalet kooperatifi ceza affı ESNAF VE SANATKAR ÜYELERİMİZE GÜNCEL DUYURULAR... Esnaf ve yeni iş kurana ‘hibe kredi’ verilecek... Esnafa Özel Su Tarifesi ESNAFA PAZAR GÜNÜ MÜJDESİ Esnafa sağlıklı protokolü Esnafın Sesi Bülteni estetik estetik ameliyat Estonya Eşme et ve et ürünleri pişiriciliği Etik Kurul... Etkinlikler... Etli Pilav Dağıtımı eurovision EUROVİSİON Tarihimiz...1975-2010 Ev Taşıma evde saç boyama Evka-7 Cumhuriyet Semt Evi eyeliner Eyüp Sultan Ezginin Günlüğü Facebook hesabımı nasıl tamamen silebilirim? FACEBOOK PROFiLi Facebook'ta ünlenen Türkler burada faktör fany farklılaşma Faruk K Fatih Erkoç Fatih Kısaparmak fatih ürek Fatmagül ün Suçu Ne 1 Bölüm İzle Fatmagül'ün Suçu Ne fatura Fecri Ebicioğlu Fehmi Ege Felsefe Fen Bilgisi Fen ve Teknoloji FERDA ANIL YARKIN Ferdi Özbeğen Ferdi TAYFUR FERHAT GÖÇER Feridun Düzağaç fermantasyon festival alanı festivali Fethiye fıkralar fikret Fikret Kızılok FİLİBE-TIMRAŞLI ETHEM BEY Filibe-Timrasli ETHEM Bey film film izle Film Müzikleri Finlandiya Fizik fizy.com FLASH TV Flickr GAZİEMİR FOTOĞRAFLARI Florida Follonica fondöten Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları FOX fön Frank Sinatra Fransa frazier Funda Arar galata kulesi GALATASARAY Galler gazete gazetecilik GAZIEMIR DE OSMANLI DÖNEMI YERLESIMI GAZİ UMUR BEY Gaziantep Gaziemir GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM ŞENOL’A NEZAKET ZİYARETİ Gaziemir Belediyesi Çocuk Kafkas Ekibi Yetenek Siz... GAZİEMİR BELEDİYESİ ESNAF BULUŞMALARI TOPLANTISI YAPILDI ... Gaziemir Belediyesi Öğrenci Yetiştirme Kursları 16... GAZİEMİR BELEDİYESİ SARNIÇ ESNAF BULUŞMALARI TOPLANTISI... Gaziemir Belediyesi Şubat Ayı Etkinlik Programı Gaziemir Belediyesi’nden örnek proje Gaziemir Esnaf Odası Gaziemir Esnaf Odası'ndan Kadir Gecesi Hayırı GAZİEMİR ESNAF ODASININ HAZIRLATTIĞI ÖNLÜKLER DAĞITILIYOR... Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (10) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (11) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (12) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (13) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (14) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (15) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (16) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (17) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (18) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (19) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (20) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (21) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (22) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (23) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (24) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (25) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (3) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (4) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (5) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (6) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (7) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (8) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (9) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Yeni Logo GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Site Haritası Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI YÖNETİM VE DENETİM KURUL Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Dayanışma gecesi... GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI'NIN GELENEKSEL ETLİ PİLAVI GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’NDAN EĞİTİME DESTEK GAZİEMİR ESNAFININ YENİ BAŞKANI SÜLEYMAN BEYEN... Gaziemir Gönüllülerini Bekliyor GAZİEMİR HARİTASI GAZİEMİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ SEZAİ ER’E NEZAKET ZİYARETİ Gaziemir İlçesi Sınırları İçinde Faaliyette Buluna... GAZİEMİR KAYMAKAMI ŞERAFETTİN TUĞ’A NEZAKET ZİYARETİ Gaziemir Kent Konseyi Gaziemir Kent konseyi Genel Kurul Toplantısı Gaziemir Seydiköy gaziemir tarihi Gaziemir Tarihi - Web Slide Show gaziemir tarihi slide show Gaziemir Tarihi... Gaziemir Tavla Turnuvası Gaziemir Yerel Haber Gaziemir Yerel Haber - Dikey Buton Gaziemir Yerel Haber... Gaziemir'de Babalar Günü Golf Turnuvası Etkinliği... Gaziemir'de Kent Konseyi GAZİEMİR'DE OSMANLI DÖNEMİ YERLEŞİMİ Gaziemir’de kitap festivali Gaziemir’de muhteşem yılbaşı eğlencesi Gaziemir’de yüksekokul sevinci Gaziemir’in fahri hemşehrisi oldu... Gaziemirli (Seydiköylü) Haris Alexiou gaziemirtarihi GaziemirYerel Haber - Ana Sayfa GB hafıza GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SEYDİKÖY GAZİEMİR index gelin genç genç kalma gençlik genel seçim 2011 Genelgeler Germany geyik gezi planı GIDA GIDACI ESNAFA YÖNELİK EĞİTİM SEMİNERİ Gillespie Giresun giyim Gloria Gaynor Gmail Google Google AdSense Google Drive Google hizmetleri googol Göbek Eritebilen İçecekler göbek eritme göğüs bölgesi Gökhan Kırdar Gökhan Özen gökhan tepe göksel gönül Gönül Yazar görmeniz gereken 555 film Görsel Sanatlar göz çevresi göz makyajı göz şişliği göz torbası gözenek genişlemesi gözenekler Gras Grease - Summer Nights Grup 84 Grup Gündoğarken Grup Laçin gsm Gülay Gülben ergen Gülden Karaböcek güler Gülşen gümrük Gümüşhane GÜNCEL DUYURULAR Güncel Haberler... Gündem güneş güneş ışını güneş kremi güneş yanığı güneşlenme güney GÜRKAN MERTTÜRK GÜRKAN MERTTÜRK - Biliyorsun (Star Akademi) 4 Temmuz 2011 gürsel Güzel Sözler güzellik H.İBRAHİM ŞENOL'DAN ESNAFA TEŞEKKÜR ZİYARETİ... Hababam Sınıfı haberin var mı HABERTURK Hacı Faik bey Hadise hair Hak ve Özgürlük Hareketi Kurultayı Hakan Altun Hakkari hakkımızda... Halay HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ SELAHATTİN DAVER’E NEZAKET ZİYARETİ HALK EĞİTİM MERKEZİ VE ESNAF ODASI İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN KANTİNCİLİK KURSUNA KATILANLAR BELGELERİNİ ALDILAR halk müziği HALKBANK'tan İşyerini Yenileyecek Esnafa Destek Haluk Levent Hamburg hamile hamilelik hande yener harita Harita ve Afişler Hatay Hatice hay hayal gücü hayat Hayat Bilgisi HAYKO CEPKİN Hayvan Bakımevi hazım Heccav Tiyatro Oyunu helen HERKES BERKANT İÇİN ORADAYDI HEY Hey Dergisi HEY Dergisi 1980 POP ARABESK söyleyenlerin sayısı artıyor HEY DERGİSİ-16 ŞUBAT 1981 Hey Dergisi... Hey Dergisi'nin yayın hayatı HEY HAKKINDA YORUMLAR HEY in gittigidiyor HEY in internet (görseller) HEY in internet (içerik) HEY in sahibinden HEY OKURLARI Hız sınırları artırıldı Hidiv Kasrı 1 Hidiv Kasrı 2 Hijyen Uygulamaları Hizmetlerimiz... hobi hollanda HOMEROS NERELİDİR hopkin Hulisi Seven HULUSİ ABİ HULUSİ TUNCA Hürriyet HYIM Hz. Muhammed (S.A.V) Iğdır Inna Instrumental IQ Isparta ışıltılı saçlar i-phone İbrahim Erkal İbrahim tatlıses İBŞB icatlar için İESOB BİRLİK BAŞKANI ZEKERİYA MUTLU’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ İESOB GENEL KURUL 2010 İESOB... İETT Metrohan İl Genel Meclisi üyelerinden İl Genel’in Gaziemirli üyeleri iyi çalışıyor İl İl Mobese İlahi ilanlar ilçemi... İlhan İrem İlkler - Dünyanın İlkleri İlköğretim İlkyardım illüzyon imsakiye inci index İngilizce İngiltere İnkılap Tarihi İnkilap Tarihi inşaat inşaat mühendisliği international internet internet bağımlılığı internet kafe internetbulutu internetdenizi internetten alışveriş ipad iphone iphone problemleri iphone uygulamaları İrlanda İskoçya islamiyet İsmail YK İsmet Nedim İspanya İstanbul istenmeyen tüyler istiklal İstiklal Caddesi İstiklal Marşı İsveç isveç diyeti İsviçre iş dünyası İşyeri Açarken... İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği İtalya İyi bir blog tasarımı nasıl olmalı? izin dilekçesi İZKA izmir izmir bostanlı sahil İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı Taslağı İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ’NE NEZAKET ZİYARETİ izmir gümrük izmir iskele izmir karşıyaka İzmir Öğrenci Rehberi izmir saat kulesi İzmir Tv'de 04.04.2007 tarihinde yayınlanan Önder SÜMER'in Esnaf Kürsüsü ropörtaj programı İzmir Tv'de 04.04.2007 tarihinde yayınlanan Önder SÜMER'in Esnaf Kürsüsü ropörtaj programı2 İzmir Veremle Savaş Derneği İzmirli Esnaflar İftar Yemeğinde Buluştu İzzet Altınmeşe İzzet Yıldızhan jagger James Blunt James Morrison Japan Japon Japonya jethro Jingle bells joe Joe Dassin John Lennon John Travolta Juanito K. Çamlıca Kabe kablosuz internet Kadıköy kadın Kadir Gecesi Kadri Şençalar Kahramanmaraş Kahvehane kalça kalça ve basen bölgelerinizdeki fazla yağlardan kurtulabilirsiniz kamuran Akkor KANAL 7 KANAL TURK KANALD Kanarya Adaları Kandil kanuni Kapalıçarşı Kapasite Raporu Kapıdan satışlar Karabük Karaman karaoke KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kargo karikatür Karikatürler karma cilt karne karot Kars Kastamonu kaş Katibim Katy Perry Kayahan Kayıt Ücreti Ve Yıllık Aidat Kayrak taşıyla harikalar yaratıyor Kayseri Kazancı Bedih Kazım Koyuncu keloğlan Kenan Doğulu Kendin Yap Kent Konseyi... kepek Keremcem KESIK CAYIR NESET ERTAS ZARA KUBAT Keşifler KEY ödemeleri Kıbrıs kılavuzu kına Kıraç Kırıkkale kırışıklık Kırklareli Kırşehir Kısa... Kısa... Gaziemir Yerel Haberleri... kıyafet Kız Kulesi kızılay kızılok Kibariye Kilis kilo kilo problemi kilo verme kilo vermek Kim Kimdir? Kimya Kiraz Kita kitap özetleri KOBİ destek paketini açıkladı Kocaeli Komik komikolannevarsaburada KONURSU konut Konya Korsan pazara operasyon Korumar Hotel KOSGEB KOSGEB - MPM (Milli Prodüktivite Merkezi) KONFERANSI KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ KOSGEB İŞLEMLERİ KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB KOBİ destek paketini açıklandı... KOSGEB Kredi Faiz Desteği... KOSGEB Yeni Destek Modelleri kozmetik KPPS KRAL POP Kredi Borçları Kubat kudret kulübü Kumral Kur'an-ı Kerim kuru cilt Kuşadası Kutsi kültürlerin kaynaştığı yurt… Kütahya kütüphane Lady GaGa Lara Latif Doğan lazer Led Zeppelin Leke nasıl çıkar? Leman Sam Lemar lens Letonya Levanten Levent Yüksel lider Link Kısaltma Servisleri linkler Lionel Richie lisesi Live in İzmir Ataturk Stadium (09.09.1986 izmir / TURKEY Live in İzmir Ataturk Stadium (09.09.1986 izmir / TURKEY) live it up Lost Louis Armstrong Macaristan madde magazin dergileri kapakları mahir Mahsun Kırmızıgül makyaj Malatya manco manço mançomongol Manga manikür Manisa Mantık Mardi Mardin Mariah Carey marka Marmaris Marşlar mary masaj maskara maske maşa mat matematik MAVİ IŞIKLAR MEB Medine medya MEGEP Projesi Mehmet Öz Mekke meme Memur menopoz Mercan Mersin Meslekler Metallica Metin Ersoy Mevlana Celaleddin Rumi Mevzuat... MFÖ MHP Gaziemir'den Esnaf Odası'na ziyaret Mısır Çarşısı Miami Michael Jackson Michael Jackson’un İstanbul konseri-23 Eylül 1993 mick milli piyango Miniatürk MİT mizah mobese mobese izle mobesetv moda Modern Talking moğollar Monako money moody Mor Ve Ötesi morfoloji Moskova Mu Kıtası muammer Muazzez Abacı Muazzez Ersoy Muğla Murat Boz Murat Kekilli Musa Eroğlu music Mustafa Ceceli Mustafa Sandal Mustafa Yıldızdoğan Muş Muzaffer Sarısözen Müdür Yardımcısı Mühendislik münir Münir Nurettin Selçuk Müslüm Gürses Müzeyyen Senar müzik Nalan nasıl ? Nasıl daha fazla hit alabilirsiniz? Nat King Cole Nazan Öncel Ne pişirsem? NEREDE DOĞMUŞTUR? nermin Nermin CANDAN Nesli tehlikedeki türler Neşe Karaböcek Neşet Ertaş Neşet Ertaş - Zara - Kubat - Kesik Çayır - Karaoke Nevşehir New York Nezih Ünen Nida Tüfekçi Niğde Nilüfer niran ünsal no-tox Nokia 5800 Norveç Not Çizelgesi NSync NTV NTVSPOR nurettin Nurettin Rençber Nuri Sesigüzel NURSEN İLE MUSTAFA DÜNYAEVİNE GİRDİ… NURSOY AVM HİZMETE GİRDİ Oda Başkanlarımız... Oda kaydı bulunan esnafa finans desteği… oje oktay Okul okul gazetesi Okuma Olgun şimşek online Ordu Orhan Gencebay Orhan Ölmez Osmaniye Osmanlı Osmanlı tarihi otomobil otrivine oyun Oyun Havası oyun teorisi Oyuncakistan oyunlar ozan doğulu ödev Ödev Kapak Ödev Sitesi ödevcinin yeri öğrenci Öğretmen öğretmenler Öğretmenler Günü ölçü Ölçü ve Tartı Aletleri Beyannameleri Ölçü ve Tartı Ayar Beyanname Verme Süresi Ölüdeniz ömür önemli telefonlar ÖNLÜK DAĞITIMI örgü-giyim-kıyafet ÖSYS-LYS-YGS öykü Öykü Berk Öykü-Berk özdemir özden Özgün Özhan Eren Pakistan'a Yardım Kampanyası panama Panama Kanalı para parfüm Paris Hilton paslanmaz çelik Paul McCartney pedikür peeling pembedir Performans Performans Ödevleri Petek Dinçöz Petros Petridis Pierre Loti pilates Pink Floyd pir sultan abdal piramit Piyano plak Plan Planlar ve Tutanaklar plasma lcd led Polonya Pop POWER TURK poyraz presley Program İndir programlarından Proje Proje Ödevi Proje Ödevleri Proje ve Performans Ödevleri Queen radyo radyodan Rafet El Roman Ramazan İmsak saatleri Ramazan Şenses Rapor rapunzel rasta regl-adet Regtickpro Rehberlik renk körlüğü renkler Resim Rıza Efendi Rihanna Ringa Ringa Rize Rober Hatemo Roman Romanya RTE Rusya S Plaka İhalesi S Plaka İhalesi Ertelendi S Plaka İhalesine Katılmaya Hak Kazananların Listesi S Plakalı Servis Araçlarının "Araç Uygunluk" Görünümleri Takvimi saat Saat 20’de20 dakika kitap okuyalım diyoruz sabıka kaydı saç saç bakımı saç kesimi saç stilleri saç uzatma Sadettin Kaynak Sadettin Öktenay Safiye Ayla Safiye Soyman sağlık sakanty Sakarya Salacak Salim Dündar SALSA SAMANYOLU HABER Samsun Samsung Galaxy Tab San Bartelemeo Sanayi Sanayi Sicil Belgesi Saraçhane 1 Saraçhane 2 Saraçhane HQ sarartıcı Sarnıç 2.Yağlı Güreşleri Sarnıç Yağlı Güreşleri Savaşlar Saz SBS Scorpions seçmeler Seden Gürel Sefa Doğanay Sefarad segal seksi görünmek Selahattin Pınar Selami Şahin selçuk Selçuklular selülit selülit kremi selülit tedavisi Seminer ve Sunular Sen de Söyle Sepetçiler Kasrı Serap Yenici Serdar Ortaç sertab erener Servis araçları set Sevgililer Günü sevim Sevim Şengül sex seydiköy SEYDİKÖY (GAZİEMİR) BELEDİYE TEŞKLATININ KURULMASI seydiköy şiiri Seydiköy was founded 2600 years ago Seydiköy… Seydiköylü Rumlar Seydiköylüler Derneği Seydiköylüler'de artık dernekleşti.. Seyyar Tayyar SEZEN AKSU Sezen Seley Aksu SGK Shakira shapiro SHOW TV Shrek sıla sımsıkı göğüsler Sınav Sınav Analiz Programı sınavsız ustalık ve esnaflık belgesi sınıf Sınıf Planı Sırbistan sıvı kaybı Sibel Can sigara Sigortalılığı Durdurulanlar Siirt silikon sinema Sinop sir ağda site site haritası Sivas Sivil savunma sivilce siyah noktalar sizin Slovakya Slovenya snow patrol Sofia solarium Soner OLGUN soner sarıkabadayı Sosyal Bilgiler Sosyal Güvenlik Destek Primi Sosyal Kulüpler sözleri Spiros Kottis spor SRC-5 St. Barts stand STAR STAR WARS STEVIE WONDER su döngüsü Suat Aydogan Suat Sayın Sudi Arabistan Sultanahmet Suya düşen cep telefonu nasıl kurtarılır? Sümer Ezgü süre uzatımı şairlerle şakir şampuan Şanlıurfa şarkı şentürk şerif Şırnak şifalı bitkiler Şiirler şişmanlık ŞOFÖRLER T.C. İZMİR VALİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN Takdir-Teşekkür takı-mücevher Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik taksim Takvim Tango Tanju Okan tanürek TAPDK Taraf yazarı Kütahya TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarih Tarihi Yerler Tarkan Tasarım tasarruf Tatil Ödevi Tatyos Efendi Taylan Kümeli Tekirdağ teknoloji Telekom Tenerife Hotel Teoman Alpay ter kokusu terleme TESK 2011 Yılı Genelgeleri TESK... Test tezcan THiNK BiG (BÜYÜK DÜŞÜNMEK) Thomas Alva Edison tırnak bakımı timur Tiyatro Tiyatro ve Skeç Örnekleri TKGA PROJESİ TL TNT Tokat Tolga Akyıldız Toplum torba yasa torba yasası Toto Cotugno Tören Programı Trabzon trafik trafik kazaları TRT HABER TRT1 TRT3SPORTV TSM Tsunami Tual Tuğba Ekinci Tuğla Teorisi tull Tunceli TURGAY BASYAYLA Turizm Turkcell Esnaf Paketi turkey Turkish Tüketici Türk Halk Müziği Korosu Konseri Türk Pop Müzik Tarihi Türk sanatı türk sineması Türkan Şoray Türkçe türkiye Türkiye-Rusya Vize Anlaşması Türkü TV'de The Best of -2- Twitter Twitter hesabımı Facebook ile nasıl bağlarım? Twitter hesabını Türkçeleştirme... U2 U2 istanbul U2 İstanbul'u Salladı U2 live aid 1985 uçak uçer Ud Uğur Mumcu’ya görkemli anma Ukome Ukrayna ulaşım ultraviyole Ulus Parkı Union Palace Hotel - Marmaris Urfa uskan Uşak uydu-sat Uzaktan Öğrenme Portalı uzay ÜCRETSİZ HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ Üç Hürel Ümit Besen Ümit Kaftancıoğlu Ürgüp Üsküdar üstün Van Vangöl ve arkadaşları Irmak'a yeni okul için çalış... varis vatandaşlık ve Veda Hutbesi Victoria's Secret video virüs vitamin Volkan Konak Volterra VPN nedir ? Vurgun Efe vücut bakımı WE are THe World web-blog design WEST SOMERSET Westlife WHAM Whitney Huston WiFi windows world World Trade Center yabancı Yabancı Dil yağlı cilt Yalçın Bayer Gaziemir'i Anlattı Yalın Yalova yanak ve gıdı sarkması yapı Yapı Fuarı YARIM ASSOLİST OLDU... yarışı yarışması Yasalar Yasemin yaş yaşam yaşamak Yaşar Güvenir Yavuz bingöl yaz yazar Yazar Ömer Köroğlu Kitap İmza Günü Düzenliyor yazım kuralları yemek tarifleri (yeme-içme) Yemen Türküsü Yeni başlayanlar için; Yerel Haberci YENİ DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMIMIZ Yeni Türkü yeres yerli Yesari Asım Arsoy yeşil çay Yeşil Çevre Yeşil Ev Projesi yeşilçam Yetenek Sizsiniz Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik YGS Yıldırım Gürses yıldız Yıldız Tilbe yılmaz yoga yoğurt Yonca Lodi youtube YouTUBE GAZİEMİR videoları Yozgat yönetici yunak yunanistan Yurdaer Doğulu Yurtseven Kardeşler Yusuf Hayaoğlu Yusuf Nalkesen Yüksek Sadakat Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar yüz yüz gerdirme yüz maskeleri yüzbaşıoğlu yüzdeki tüyle yüzdeki tüyler Zafer Peker Zara zayıflama Zeki Müren Zerrin Özer zeytinoğlu Ziya Taşkent Zonguldak zülfü livaneli zümrüt

Popüler Yayınlar