YOUTUBE LIST

italya seyahat / tatil müzik esnaf youtube

Kaç Kişi Ziyaret Etti?

Popüler Yayınlar

internet denizi

17 Kasım 2009 Salı

ÖNERİLEN KİTAPLAR

ÖNERİLEN KİTAPLAR

DEHAYI ORGANİZE ETMEK

Kitabın adı: Organising Genius: The Secrets of Creative Collaboration (Dehayı Organize Etmek)
Yazanlar: Patricia Ward Biederman, Warren Bennis
Yayınevi: Perseus Boks Group

"İhtiyaç duyduğunuz yaratıcılık değil, yaratıcı işbirliği!"

1990'lardan sonra Türkiye'de, insan kaynakları gazetelerinin ve bu konuda dergilerin çıkmasıyla birlikte insan kaynakları ve yaratıcılık gibi konuları keşfettik. Aslına bakarsanız, uygarlığın gelişiminin tamamında insanlar ve onların yaratıcılıkları vardır. Yaratıcılık, özünde bir problem çözme ya da bir hedefe ulaşma amacı karşısında, birbiriyle ilgisiz parça ve kavramları yeni bir modelde bir araya getirerek bir model kurmaktır. Bu açıdan bakıldığında gördüğümüz her makine bir yaratıcılık ürünüdür. Yaratıcılık, çoğu zaman pek çok kişiye, kısa sürede ortaya çıkan bireysel bir düşünce ve eylem sonucu gibi görünür ki, bu büyük bir yanılsamadır. Hangi makineyi inceleseniz, bu sistemin yaratılmasının yüzyıllar aldığını ve yüzlerce insanın en üst düzeydeki uzman bilgisiyle ilişkilendirilmesi sonucunda ortaya çıktığını görürsünüz. Bu açıdan bakıldığında, içinde bulunduğunuz pazarlarda rekabet edebilmek için yaratıcılığa ihtiyacımız var, ama bir kişinin bilgisi ve ömrüyle sınırlı bireysel yaratıcılık yeterli değildir. Bireysel, sıra dışı yaratıcılığa ihtiyaç duyduğumuzda, daha fazla yaratıcı işbirliğine ihtiyacımız var. Daha önceki yüzyıllarda uzmanlar, farklı zaman dilimlerinde ve farklı coğrafyalarda yaşamalarından ötürü, insanlığın ihtiyaç duyduğu bir yeniliğin ortaya çıkması yüzyıllar alıyordu. Ancak bugün, rekabet etmek için bir tür hızlandırılmış bir yaratıcılığa ihtiyacımız var. İş dünyasının bırakın yüzyılı, bir yıl bile beklemeye tahammülü yok. Dünyaca ünlü liderlik uzmanı Warren Bennis ve Los Angeles Times'ın ödüllü editörlerinden Patricia Ward Biederman'ın kaleme aldığı "Dehayı Organize Etmek" isimli kitap, sıra dışı yaratıcılık kitaplarından ayrılıyor. Creative Collaboration-Sıra Dışı Yaratıcı İşbirliği bu alanın sırlarını deşifre eden ilk kapsamlı yazılı eserr. Bennis ve Biederman kitabı hazırlamak için Walt Disney'i, Apple'ı, Black Mountain Koleji'ni, Bill Clinton'ı Başkanlığa götüren kampanyayı, Xerox'un Palo Alto Reseaarch Center'ını, Lock Heed şirketinin çok gizli Skunk-Works projesini ve Manhattan Projesi'ni incelemişler. Bu projelerin her biri, kitabın bölümlerini oluşturuyor.

İŞ AKIŞLARINDAN SÜREÇLERE


Kitabın adı: The Process Edge Creating Value Where it Counts (İş Akışlarından Süreçlere)
Yazan: Peter G. W. Keen
Yayınevi: Harvard Business School Press


"Bir sürecin değerli olup olmadığına, o sürecin içinde yer alanlar değil, sürecin müşterisi karar verir."

Yeniden süreçlendirme, iş süreçlerinin radikal ve çarpıcı bir şekilde yeniden tasarlanmasını içeriyordu. Ancak pek çok işletmedeki uygulama, bölümlerdeki uygulamaların verimli hale getirilmesinden öteye gitmedi. Bazı işletmelerse, yeniden süreçlendirmeyi insanları işten çıkarmak için yeni bir mazeret olarak gördüler. Champy ve Hammer kitaplarında, yeniden süreçlendirmeye kalkışan kuruluşların % 70'inin başarısız olduğunu da belirtiyordu. Hammer, son kitabında (Beyond Reengineering: How the Process-Centered Organization is Changing Our Work and Our Lives), yeniden süreçlendirmenin diğer unsurlarına verdiği önemi azaltarak "süreç" kavramına odaklandı. Gerçekten işleri, süreçler yapıyor ve süreçlerdeki iyileşmeler, performans kriterlerini etkiliyor. Ancak belirli bir iş sürecinin iyileştirilmesi, müşteri için katma değer yaratılması anlamına gelmiyor. Mükemmel bir iş süreciniz olabilir, ama müşteri bununla hiç ilgilenmeyebilir. Bir akademisyen ve danışman olan Peter Keen, "The Process Edge" isimli kitabında süreçlerle ilgili paradoksları açıklıyor. Keen kitabında, Amerikan Ulusal Kalite Ödülü olan Malcolm Baldrige'i kazanan IBM ve General Motors gibi şirketlerin süreç reformları sonucunda maliyetlerde, iş zamanında ve değişik kriterlerde çok önemli iyileştirmeler elde etmesine rağmen, izleyen yıllardaki pazar performansların düştüğünü belirtiyor. Gerçekten de bir sürecin yeniden tasarlanması sonucunda çeşitli parametrelerde verimlilik, hatta etkililik elde edilebilir. Peter Keen, bugüne kadar yeniden tasarlandığı iddia edilen süreçlerin önemli bir kısmının yanlış süreçler olduğunu belirtiyor.

GELECEĞİN TOPLUMU VE KALİTE

Kitabın adı: The Community of the Future (Geleceğin Toplumu ve Kalite)
Yazanlar: Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith, Richard Beckhard, Richard F. Shubert
Yayınevi: Jossey-Bass Publishers, San Fransisco,


"The Community of the Future" isimli kitapta, ülkemizde de tanınan Peter Drucker, Lester Thurow, Stephen Covey gibi 26 yönetim otoritesi, makaleleri ile iş dünyasındaki dönüşümün toplumdaki yansımalarını ele alıyor."

Toplumsal öğrenme süreçlerimiz, yaşam kalitemiz, yaklaşımlarımız çoğu zaman, küçük bir filtreleme ile iş dünyasına taşınır. İş dünyasına yön veren yöneticiler ve çalışanlar, içinde yaşanılan toplumun öğrenme süreçlerinden geçtiğine göre, iş dünyasının toplumu yansıtması kaçınılmaz olacaktır. Amerika'nın önde gelen 4 aydını kabul edilen, Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith, Richard Beckhard ve Richard F. Shubert'in derlediği "The Community of the Future- "Geleceğin Toplumu" isimli kitap, bu fikirden yola çıkarak oluşturulmuş. Kitabın editörleri, toplumla ilgili konuları ele alabilmek için seçkin yazarları, akademisyenleri, felsefecileri ve liderleri kitabı katkı koymaya teşvik etmişler. Kitapta 26 makale yer alıyor. "Bu kitap gelecekle ilgili bir kitaptır; gelecekteki yaşam kaliteniz, geleceğin iş dünyası, geleceğin organizasyonları ve geleceğin toplumuyla, içine girmekte olduğumuz dönemde ihtiyaç duyduğumuz toplum yapısıyla ilgilidir. Geleceğin toplumlarını şekillendirecek liderler, ufkun ötesini araştırıyorlar. Bilinenin ötesini görmek için yeni bir zihniyete, yeni gözlere ve yeni kulaklara ihtiyaç var." Kitabı oluşturan bölümlerse şunlar; Toplumun Evrimini Şekillendiren Yönetimler, Toplumun Değerleri, Yeni İletişim Teknolojilerinin Etkisi, Organizasyondaki Toplumları Yaratmak, Toplumsal Dokuyu Güçlendirmek, Toplumun Küresel Boyutları.

ÜST YÖNETİMDEKİ TAKIMLAR

Kitabın adı: Teams at the Top (Üst Yönetimdeki Takımlar)
Yazan: Jon R. Katzenbach
Yayınevi: Harvard Business School Press Boston, Massachusetts

"Sonuçlar için kritik olan, organizasyonun tepesindeki lider takımların performansı ya da bu takımların var olup olmaması..."

Bir şirketin aldığı sonuçları etkileyen nedir? Şirketin lideri mi, stratejileri mi, insan kaynakları mı? Cevap büyük olasılıkla bu sayılanlar ve bu sayılanlara ekleneceklerle birlikte oluşacak bir kompozisyon olacaktır. Bir şirketi sonuç almaya götüren değişik girdileri olan bir kompozisyon olsa da, bir başlangıç noktası ve bazı mekanizmalar olmalıdır. Lidelik olgusu ne kadar yüceltilse de, liderlik ancak iyi bir takım kurabildiği ya da var olan takımı gerçek bir takıma dönüştürebildiği zaman bir işe yarıyor. Sonuç olarak liderlik tek başına olmuyor. Sürükleyeceğiniz, birlikte çalışacağınız insanlar da gerekli. Jon R. Katzenbach, daha önce eş yazarı olduğu Takımların Bilgeliği (Wisdom of Teams) isimli kitapla, takım çalışmasının bir tür el kitabını yazmıştı. "Teams at the Top-Üst Yönetimdeki Takımlar" isimli eseriyle, lider takımları ele alıyor. Üst yönetimdeki takımlar konusuna ısınabilmek için, öncelikle bazı genellemeleri sorgulamak gerekiyor. Bir inanışa göre; "Şirketin genel müdürü, bir şirketin kazanmasında ya da kaybetmesinde en büyük rolü oynar." Ancak uzun vadede önemli olan, liderliğin yayılması ve organizasyon sistemleridir. Bir anlamda ortada çalışan bir mekanizma ve paylaşılan liderlik varsa, genel müdürün etkisi sınırlı olacaktır. "Genel müdür her zaman, her konuda son sözü söyler" düşüncesi de artık uygulanamaz olmuştur; hem genel müdür her şeyi bilemez, hem de zaman ve kapasite olarak büyük şirketlerde bütün kararları almaya kalkmak mümkün değildir. Katzenbach, kitapta sıklıkla takımlardan çok liderlere de gönderme yapıyor. Çünkü özellikle üst yönetim takımlarının performansıyla liderin güçlü bir ilişkisi var. Üst yönetimde eğer bireysel liderlik hakimse, üst yönetim grubu üyeleri yeteneklere dayalı şekilde konumlanırlar; liderlik hedef ve yaklaşımları ön plandadır. Bireysel sorumluluk, verimlilik ve bireysel ürünler esastır. Üst yönetimde gerçek takımlar varsa, karşılıklı sorumluluk, tamamlayıcı yetenekler, kollektif eserler, takım hedefleri, kişisel gelişim esastır.

KAMU PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ (Kritik ve Reform Önerileri)

Kitabın adı: Kamu Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş (Kritik ve Reform Önerileri)
Yazan: Gencay Şaylan
Yayınevi: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı TESEV/Araştırmalar dizisi, İstanbul, 2000

1980'lerden sonra dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye'de de serbest piyasa reformlarının uygulanması devletin ve kamu yönetim yapısının, işlevlerinin ve yetkilerinin yeniden sorgulanmasına yol açtı. Kamu kuruluşlarının özel sektörü örnek alarak daha az mali ve insan kaynağıyla daha etkin ve verimli çalışması gerektiği hem akademik çevreler hem de uluslararası kuruluşlarca sık sık vurgulandı. Kamu personelinin yetenek ve becerilerinin artırılmasının ve kamu personel yönetim sisteminin yeniden yapılandırılmasının kamu yönetiminin şeffaf, güvenilir ve topluma karşı sorumlu hale getirilmesinde önemli bir işlevi olacağı açıktır.

BELEDİYELER VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Kitabın adı: Belediyeler ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Yazan: Mahmut Torba
Yayınevi: Şen Yayınları, Ankara, Eylül 2000

Dünyada ve Türkiye'de birer yerel yönetim örgütü olan belediyelerin sunduğu hizmetler giderek değişmekte ve artmaktadır. Belediyeler demokratikleşmenin ve halkın yönetime katılımının en iyi şekilde temsil edilebileceği örgütlerdir. Hızla gelişen ve değişen konulardan biri de yeni yönetim tekniklerinin ortaya çıkmasıdır. Klasik personel yönetimi anlayışından "İnsan Kaynakları Yönetim" anlayışına yönelişte yeniliklerden biri olarak gittikçe önem kazanmaktadır. Günümüzde çoğunlukla kabul edilen bir olgu, tüm faaliyetlerin odağını insanın oluşturmasıdır. Her şey insanlar için ve insanlar eliyle yapılmaktadır. Belediyelerin kendinden beklenen hizmetleri etkin ve verimli olarak yerine getirebilmeleri çalıştırdığı insan kaynağının niteliğine bağlıdır. Bu nedenle Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi stratejik bir önem kazanmıştır.

YENİ İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANSI ARTIRMAK İÇİN ETKİN ÇÖZÜMLER
(The New HR)

Kitabın adı: Yeni İnsan Kaynakları Performansı
Artırmak için Etkin Çözümler (The New HR)
Yazan: Jonathan Smilansky
Çeviri : Derya Atakan
Yayınevi: International Thomson Business Pres. (İng. Orijinali)

Yeni İnsan Kaynakları; organizasyonunuzdaki insan kaynakları fonksiyonunun performansının güçlü ve zayıf yönleri, gelişim konusundaki öncelikleri belirlemenize yardımcı olacak sistematik bir yaklaşımı açıklamaktadır. Uzun ve ayrıntılı araştırmalar sonucunda belirlenen örneklere ve vaka incelemelerine yer veren bu kitabı okuduğunuzda:

- İnsan kaynakları konusundaki gelişmelerden haberdar olabilir ve bu bilgiyi kullanarak performansı artıracak yeni yöntemler geliştirebilirsiniz.

- Bütçenizi ve kaynaklarınızı analiz edebilirsiniz. Etkin işletme stratejisini destekleyen bir insan kaynakları stratejisi oluşturabilirsiniz.

- Müşterinize daha iyi hizmet vermenizi sağlayacak hedefler belirleyebilirsiniz.

GELECEĞİN PAZARLAMASI MARKA YAYILIMI STRATEJİSİ

Kitabın adı: Geleceğin Pazarlaması
Marka Yayılımı Stratejisi
Yazan: Sergio Zyman
Çeviri : Cumhur Gücer

"Bu kitap elektronik ticaret çağında felaket ile zafer arasındaki farkı ortaya koyabilmektedir." Warren Bennis- "Marka sözcüğü söz konusu olduğunda, elektronik ortamda iş yürüten birçok kişi olağan yargılarını terketmiş ve kendi kasaları kupkuru ve tamtakır kalırken, şöhretleri artmıştır! Yaş bırakan oldukça pahalı kampanyaları onaylamışlardır. Ama artık yaşayan bir fikirle ve olayları işlevsel hale getiren güçlü bir anlayışla yoğrulmuş Sergio geliyor! Tüm söyleyeceğim, bunun tam zamanı olduğudur." Geoffrey Moore- "Dünya çapında iş yapma anlayışı internet tarafından desteklenen büyük ve ilgi çekici bir değişime doğru gitmektedir. Geleceğin Pazarlaması pazarlamanızı ve marka gücünüzü nasıl değiştireceğinizi öğretecek." Walter Buckley.

Bütünsel Risk Yönetimi

Kitabın adı: Bütünsel Risk Yönetimi
Yazan: Meryem Fıkırkoca
Yayınevi : Pozitif Matbaacılık
Mart 2003

Geleceğin fırsatları ve riskleri hakkında isabet yeteneği yüksek tahminler yapmak, doğru stratejiler geliştirmek yönetim disiplinlerinin odağına yerleşmiştir. Öncü ve başarılı bir kuruluş olmak için risklerin doğru yönetilmesi çok önemlidir. Risk yönetimi ile teknik, maliyet ve zamana ilişkin bazı problemler ortaya çıkmadan önce en aza indirgeneceğinden, performans mükemmelliği doğrultusunda önemli kazanımlar elde edilecektir. Yazar, Bütünsel Risk Yönetimi kitabı ile kuruluşların yeni fırsatlar yaratabilme ve sürdürülebilir rekabet yeteneğini güçlendirmelerinde güncel ve kritik bir disiplin olan risk yönetimi kavramını ele almıştır.

Risk yönetimi disiplini risklerin görünür ve yönetilir kılınması için risklerin analizi üzerinde önemle duruyor. Ancak kuruluşların risklerle baş edebilmesinde yalnızca risk analizine odaklanmak beklenen yararı getirmeyecektir. Riskler, başlı başına bir yönetim disiplini kapsamında ele alınmalıdır. Riskin yalnızca finansal boyutuna odaklanmak da dar bir bakış açısını yansıtır. Pazardaki değişimin baş aktörü teknolojidir. Öncelikle teknolojiye ilişkin risklerin yönetimine önem verilmelidir. Risklerin nedenine inildiğinde, çoğu maliyet ve çizelge riskinin temelinde teknolojik yetersizliklerin yattığı görülmektedir. Kitapta risk yönetimi teknik risklere odaklı olarak ele alınmıştır.


Etkin Devlet Kurumsal Bir Tasarı ve Politika Önerisi

Kitabın adı: Etkin Devlet Kurumsal Bir Tasarı ve Politika Önerisi
Yazan: Nevzat Saygılıoğlu ve Selçuk Arı
Yayınevi :Sabancı Üni. Yayınları
Mart 2003

Devletin etkinleştirilmesi üzerine analitik bir inceleme yaparak somut öneriler ortaya koymayı amaçlayan çalışmada, oldukça geniş bir alanı kapsayan bir çok konu, güncel bir açıdan inceleniyor. Değişen çevresel koşullar karşısında devlet sisteminin etkinleştirilmesi için gerekli olan koşullar da detaylı olarak tartışılıyor. Kitapta, Türk toplumunun içinde bulunduğu zorlu şartları aşmasının, kabuk reform girişimlerinin ötesinin hedeflenmesi ile mümkün olabileceği vurgulanıyor.

On bölümden oluşan çalışmada, “Devlet nedir, ne değildir? Nerede devlet, nerede piyasa? Devlet ve vatandaş arasındaki ilişkinin temeli nedir, ne olmalıdır? Etkin devlete giden yolun kilometre taşları nelerdir?” vb. soruların üzerinde duruluyor. Bunun yanı sıra, devletin süreç içersinde ortaya çıkan sorun ve taleplere “akıllıca ve özgürlük sağlayıcı liderlik” sergileyip sergilemeyeceği, kendi sınırları dahilinde yaşayan insanları hangi yöntemlerle ve nasıl bütünleştireceği gibi temel sorulara da yanıt arıyor. Mevcut yönetim anlayışı ve uygulamalar teorik ve pratik yönleriyle sorgulanırken, bilgi çağının kavram ve teknolojilerinin yeniden yapılanma sürecindeki işlevi araştırılıyor.

Ülkemizden Gerçek Başarı Öyküleri

Kitabın adı: Ülkemizden Gerçek Başarı Öyküleri
Derleyen: Vedat Akman
Yayınevi :Sistem Yayıncılık
Mart 2002

Ülkemizden Gerçek Başarı Öyküleri adlı kitap, Türkiye’de TOYP ödülünü hem yerel bazda, hem de küresel bazda kazanan kişilerin öykülerini içeriyor. Dünya Genç Girişimciler Derneği olarak tanımlayabileceğimiz Junior Chamber International (JCI), her yıl yılın başarılı gençlerini seçiyor ve başarı öyküleri ile dereceye giren gençlere “Yılın Genç Girişimcisi” ödülü veriliyor. Bu yarışmaya yaptığınız işlerle kendiniz başvurabileceğiniz gibi, çevreniz tarafından da aday gösterilebiliyorsunuz. Yılın Genç Girişimcisi olabilmek için ön koşul 40 yaşın altında olmak. Tüm dünyadan 40 yaşın altındaki gençlerin başarılarıyla yarıştığı TOYP (The Outstanding Young People) projede, ulusal bazda düzenlenen yarışmada başarılı olanlar küresel bazda yarışıyorlar. Kitapta hem ulusal bazda, hem de uluslar arası alanda başarılı olmuş bu gençlerin öyküleri var. Kariyer yolları açısından da yol gösterici olan bu kitapta, öyküleri derleyen Vedat Akman’ın da öyküsü yer alıyor. Ayrıca Nasuh Mahruki, Can Fuat Gürlesel, Murat Goldştayn gibi isimlerin de başarı öyküleri anlatılıyor.

EKİPLERİN BEŞ TEMEL AKSAKLIĞI

Kitabın adı: Ekiplerin Beş Temel Aksaklığı
Yazan: Patrick Lencioni
Yayınevi :Optimist Yayım Dağıtım
Ekim 2004, 215 Sayfa

Son dönemde iş hayatında en çok karşılaştığımız uygulamalar arasınsda yer alan ekip çalışması hakkındaki aksaklıkları konu alan kitap; liderlik, ekip çalışması, yönetim ve örgütsel gelişim konularında danışmanlık yapan Patrick Lencioni tarafından kaleme alınmıştır.

Alışılmışın dışında bir anlatım tarzı yakalamış olan yazar kitabına başlarken; finansmanı, stratejisi, teknolojisi olmayan bir şirkette rekabet için ekip çalışmasını ön plana çıkarmaya çalışan Füsun'un öyküsüyle başlamış. Öyküde gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz bir şirketin organizasyonel yapısı ve diğer özellikleri incelenerek vaka analizleri yapılmış.

Diğer bölümde ise şirket için uygulanabilecek modeller yine vaka analizi ve uygulaması şeklinde ele alınmıştır. Kitabı okurken kendinizi bir şirketin günlüğünü okuyor gibi hissedebilir, bir şirketin ekip çalışmasına tanık olabilirsiniz. Ekip çalışması yapıyorsanız ya da yapmayı düşünüyorsanız, rehber niteliği taşıyan bu kitaptan faydalanabilirsiniz.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK: YAŞAM KALİTESİ İÇİN STRATEJİK DÜŞÜNMEK

Kitabın adı:Geleceği Şekillendirmek: Yaşam Kalitesi İçin Stratejik Düşünmek
Yazan: Yılmaz Argüden

Bu kitap geleceği karşılarında bulmak yerine, geleceği bugünden hazırlamak üzere harekete geçmek isteyenler için kaleme alınmıştır. Birçok kişi ve kuruluş günü kurtarmanın peşine düştüğünde geleceği şekillendirebilme fırsatlarının kaçtığının farkına bile varamıyor. Özellikle son dönemlerde yaşanan yüksek enflasyon ve yüksek reel faizler, Türkiye'de yatırım açısından görüş alanının önemli ölçüde kısalmasına yol açtı. Sadece fiziksel veya mali yatırımlarımızın değil, aynı zamanda düşünsel boyuttaki bakış açımızın da vadesi kısaldı. Karşımıza çıkan sorunların çokluğu ve karmaşıklığı, zamanımızı günlük konuların çözümüne odaklamayı zorunlu kılıyor.

Geleceği şekillendirebilecek yaklaşımlar ise, ister bireysel, ister özel sektör, ister kamu sektörü, ister sivil toplum kuruluşları, ister küresel yöetim boyutunda olsun ortak değer ve ilkeleri içeriyor. Bu bütünsel yaklaşımın temelinde batının analitik bakışı ile doğunun manevi ve bütünsel bakışının kesişmesi, kendi hayatını aşan kendi hayatını aşpan uzun vadeli bir bakış açısı ve olumlu düşüncenin gücü var; doğu ile batının kesiştiği Anadolu kültürünün hoşggörü geleneği var; değer yaratmanın, "kendin için ne istiyorsan karşındaki için de onu iste" yaklaşımının ve sorumluluk üstlenmenin getirdiği anlamlı bir yaşamın hazzı var. Hayattta sevgi ve bilgi adında paylaştıkça artan iki değer var. Bu kitap da geleceğimizi şekillendirme çabası içinde olanlarla ve yönetim kalitesini sürekli geliştirmek isteyenlerle, bu hedef doğrultusundaki deneyimlerden oluşan bie anlayışı paylaşmayı hedefliyor.

Kitabın giriş bölümünde geleceği şekillendirebilmek için atılması gereken adımlar anlatılıyor. Bölümün sonunda geleceği şekillendirme ilkeleri bir model olarak sunuluyor. Bundan sonraki her bölümün sonunda da bu model çerçevesinde birer özet sunuluyor. Bu bölümü izleyen dört bölümde bireyler, şirketler, sivil toplum örgütleri ve kamu sektörü için geleceğin nasıl şekillendirilebileceği anlatılıyor. Son iki bölümde ise Türkiye'nin ve küresel yönetimin geleceğini şekillendirebilmede faydalanabilecek fikirler ortaya konuyor. Her bölüm birbirinden bağımsız olarak okunabilir. Ayrıca ana fikirlerin takibini kolaylaştırmak için bazı cümleler sayfa kenarlarında daha göze çarpıcı şekilde işleniyor.
i-n-t-e-r-n-e-t-d-e-n-i-z-i

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar